woensdag 19 juni 2013

Wijziging in Tactiek. / Change of Tactics.

De zaken verliepen niet zoals ik wenste.  Het begon erop te lijken dat de bak troebeler werd naarmate hij langer stond.  En, er is een stoflaagje ontstaan op de bodem van mijn aquarium.  Ik denk dat ik met een algsoort zit die wel vaker voorkomt bij het opstarten van je bak en die alles in een witte waas hult.

Things weren't exactly going as I liked.  It seemed that the tank was becoming more and more cloudy, while the intention was less and less cloudy.  And, there develloped a layer of dust (something that looks like dust) on the bottom of the tank.  I'm thinking I have a sort of algae, which you see more often when you start up a tank and which gives everything a whitish haze.


Ik besloot het geweer van schouder te veranderen en verving het lauwe water in de bak door koud water.

I decided a change of tactics was needed and replaced the tepid (?) water by cold water.


De bak terwijl hij gevuld wordt... / The tank while he's being filled...


Ik wilde helder water... / I wanted clear water...


Ik kreeg helder water... / I received clear water...
Helderder dan ooit tevoren... / Clearer than ever before...


Op wat condensatiewater op de vooruit na, dan... / But, there is some condensation on the front window...


Ik heb mijn goede vriend opgebeld en ook Erik wil er zo snel mogelijk leven in.  Zodat de filter al opstart.  Want, om filterbacteries te bekomen, moet er nu eenmaal organisch afval zijn.  Dus, we hebben afgesproken om deze vrijdag de bak te installeren (introductie filtermateriaal + zand + slakjes).  De plantjes zijn besteld, maar dat kan nog een week of twee duren.  Die gaan in de bak als we ze hebben.  Dan zullen we zien...

I've called my good friend and Erik too wants to put something living in the tank asap.  Because, we want the filter to start to work.  And, to get the bacteries needed for a filter, there has to be organic waist.  So, we've agreed to install the tank this Friday (introduction material to filter + sand + snails).  The plants are ordered but it can still take a week or two.  We'll put them in the tank when they're available.  And after that, we'll have a look after a week or two.  By then, all problems should be solved...
Terwijl ik daarmee bezig was... / While I was busy taking care of that...


Maakte ik snel mijn zesde doosje... / I made my sixth box...


Natuurlijk... / Of course...