woensdag 31 oktober 2012

Werken in Weekend. / Working in Weekend.

Dit is het verslagje, gepost op maandag 29/10/2012, dus voor het hieropvolgende verslag. / This is the report of Monday 29/10/2012, so before the report that comes after this one.

Het is maandagavond.  Zoals jullie weten, wordt er op maandag niet gewerkt bij ons.  Maar, ik heb nog een fotoreportage van dit weekend. / It's Monday evening.  As you know, on Monday, we don't work.  But, I still have a report of what happened this weekend.


Jeanine is langsgeweest om bladeren te rapen. / Jeanine came by to pick up leaves.


Ziehier het resultaat. / This is the result.
Ondanks zijn ernstige kwetsuren, kwam Boogie nog langs op zondagavond.  Hij bracht Tim mee. / Despite his serious injuries, Boogie came over Sunday evening.  And, he brought Tim along.


Om verder te werken aan de malletjes. / To continue making the moulds.
Ik kroop terug achter mijn boor en boorde voort. / They left me little choise but to drill.


Een tussentijds resultaat. / A temporary result.


Boogie en Tim. / Boogie and Tim.


Als alle zijstukjes geboord zijn, begin ik een mal te maken. / When all the sidewalls are drilled, I start to make a mould.


Het eindresultaat van de avond. / The end-result of the evening.


Hier en daar ligt nog een zijwand. / Here and there lays another sidewall.


Boogie kan geen vijs meer zien... / In the end, Boogie is sick and tired of looking at screws.


Maar met een pintje in de hand kikkert hij snel weer op! / But, give a man a pint of beer and he feels already a lot better!


Op het einde van de avond ziet m'n tafeltje er zo uit.  Alle zijwandjes zijn gedaan.  Nu volgt nog de malletjes in elkaar steken. / On the end of the evening, my small table looks like this.  All the sidewalls are done.  Now follows the actual construction of the moulds.

Vijsjes. / Screws.

Nadat ik de volledige voorraad vijsjes van 4 mm dik en 2 cm lang had opgekocht voor het weekend bij Van den Broeck, was het vandaag de beurt aan HUBO, die ik volledig leegkocht in die bepaalde maat van vijsjes.  Het volgende slachtoffer dat ik in het vizier heb, is GAMMA.

After I have bought the whole supply of screws of 4 mm thick and 2 cm long before this weekend in the construction shop Van den Broek, I have bought today the whole supply of screws of that size in HUBO.  My next target is GAMMA.Goed, we zijn dus malletjes aan het maken... / Alright, we are making moulds...
Tim is aan een mal bezig. / Tim is busy constructing a mould.


Wanneer hij plots gestoord wordt door een telefoontje van Erik die vroeg hoe het met zijn aquarium gaat.  Er is afgesproken dat Erik volgende week woensdag langskomt met Tims visjes.  Het uiteindelijke visbestand voor zijn bakje zal worden: 10 Pseudepiplatys annulatus, 1 koppel Aphysemion australe en 6 Gastromyzon punculatus.  Erik brengt ook puntslakjes mee. / When he suddenly gets disturbed by a phone-call from Erik, who asked him how his aquarium is doing.  There is agreed to meet each other next Wednesday, when Erik will deliver fish for Tim.  Tim has chosen for 10 Pseudepeplatys annulatus, 1 couple Aphysemion australe and 6 Gastromyzon australe.  Eruik will also bring snails to Tim.


Nadien werkt hij onverdroten voort. / Afterwards, Tim works on.


Ayla ligt onder tafel te wachten tot wij gedaan hebben. / Ayla waits under the table until we're finished.


Wat dra gebeurt.  We wilden de grote malletjes (20x8x8 cm) af hebben en die krijgen we ook af. / That happens soon.  We wanted that our big moulds (20x8x8 cm) would be finished today and it's no problem to finish them.


Nadien wordt mijn tafel opgeruimd. / Afterwards my table is cleared.


maandag 29 oktober 2012

De Malletjes / The Moulds.

We beginnen de dag met Tim die puntjes zet op de plaatjes die de zijkanten vormen van onze mallen. / We start the day with Tim putting small marks on the sidewalls of our moulds.


Mijn werk?  Gaatjes boren doorheen die puntjes. / My work?  Drilling holes through the marks.


Dan komen Swa, Boogie en Bert binnen. / Then Swa, Boogie and Bert enter my appartment.


Swa komt m'n laatste bestelling bij Van den Broeck brengen. / Swa comes to deliver the last order that I've made in our construction shop.


Bert is een maatje van ons en computerwizzard.  Hij wordt aan het werk gezet, net als iedereen die bij me binnenkomt. / Bert is a friend of us and he's a computer-wizzard.  I put him to work, just luke anybody else who enters my appatment, these days.


Zo ziet m'n tafeltje eruit.  Bijna alles ligt dus op de werktafel. / That's how my small table looks.  Nearly everything is located on our table.


Dan vertrekt Swa en Bert wordt afgelost door David. / Swa leaves and Bert gets replaced by David.


Hier zitten ze alledrie vijsjes door de gaatjes te rammen. / They are pushing screws through the holes.


Elleboogjes te steken op die vijsjes. / And, putting 'elbows' on the screws.


En, om het geheel af te ronden, een moertje te gebruiken om de hele bazaar vast te zetten. / And, to complete their task, they're using a nut to secure the construction.


Ik maar gaatjes boren in zijwandjes. / I'm drilling the holes in the sidewalls.


Om het drietal bevoorraad te houden. / To keep them all supplied.


'Als ik nu achter deze colafles plaatsneem, dan zien ze me vast niet zitten!' / If I sit behind the bottle of cola, thet probably don't see me.'


Tim, terwijl hij zich amuseert. / Tim, while he's having fun.


Met Boogie. / With Boogie.


Boogie en ik. / Boogie and I.


'Was dat nu de 125ste vijs die ik heb aangedraaid?  Of de 126ste?' / 'Was that the 125th screw?  Or the 126st?'


'Foert!  Ik ben de tel kwijtgeraakt!' / 'Damned..!  I've lost count..!'


'Herbeginnen, dus!  Dat is één vijs...  Dat zijn er twee...  Drie...' / That means starting over!  That's one screw...  That are two...  Three...'


'Zo blijf je wel bezig, Boogie!' / That's the way to keep busy, Boogie!'


De oogst van ons avondje. / The harvest of one evening.


Nadien wordt de tafel opgerommeld. / Afterwards, we clear the table.