donderdag 31 mei 2012

Turf-Brij II / Peat Mush II

Eerst besloten we om onze stenen eens af te wassen.  De onderstaande foto's bewijzen hoezeer dat nodig was. / First we decided to clean our rocks.  These pictures will show you that it was needed.


Tot onze stenen stonden te blinken. / Until our rocks shone.

Daarna besloten we de witte siliconen in de hoogte aan te pakken. / After that, we decided to deal with the white silicones, which were not situated on the plate.

Dus, Tim begint met epoxy te preparen. / So, Tim started to mix epoxy.

Om turfbrij aan te maken. / In order to make porridge of peat.


Dus, we kunnen weer aan het werk. / So, we can go to work.


Op zoek naar die illustere siliconen. / In search of those white silicones.

Resultaat. / Result.
dinsdag 29 mei 2012

Turf-Brij. / Peat Mush.

Ziezo, we zijn een paar dagjes weg geweest, want Tim was wat ziekjes en het was de laatste dagen schitterend weer.  Dus, onze hoofden stonden niet direct op decorbouw ingesteld.  Maar, vandaag is opnieuw een belangrijke stap gezet. / So, we've been away for a few days because Tim was a bit sick and it was great weather, the last couple of days.  So, we weren't exactly thinking about our background.  But, today, we've made another, important step.

We hebben, voor het eerst, turfbrij gemaakt en de resultaten vallen beter mee dan verhoopt. / We have made, for the first time ever, porridge of peat and the resultats exceed our expectations.

Om turfbrij te maken, heb je nodig: / In order to make porridge of peat, you need:

1. Gedroogde turf. / 1. Dried peat.

2. Epoxy. / 2. Epoxy.

3. Weegschaal, plastieken potje om epoxy aan te maken en een roerstokje. / 3. A balance, a plastic cup to make epoxy and sticks to steer up a liquid.

4. Om binnen onze verhoudingen te blijven (80 gr epoxy) werken we het liefst met 25 gr droge turf. / In order to remain within 80 gr epoxy, we like to work with 25 gr dried peat.

Je giet de epoxy over de turf heen. / You pour the epoxy over the peat.


En, het mixen kan beginnen. / And, the mixing can begin.Daarna komt het uitsmeren. / After that comes coating the silicones with peat.

Resultaat van de namiddagsessie. / Result of this afternoon.

Definitief resultaat (om het duidelijk te maken, zijn alle foto's met flash getrokken). / Definitive result (to make it clear, all pictures are taken with a flash).

Het lege bakje. / This is empty.

Vlekkie keek ernaar en zag dat alle witte siliconen verdwenen zijn, als sneeuw voor de zon. / Vlekkie looked at it and saw that all the white silicones had disappeared.

Een Mislukte Poging. / A Failed Effort.

Eerst brachten we onze mal in orde voor de dingen die te gebeuren staan. / First, we took care of our mould in view of things that are next in line.

We verplaatsten onze stenen om er goed bij te kunnen. / We moved our rocks, in order to reach them easily.


We richtten ons hoofdzakelijk op de witte siliconen en de droog geworden epoxy-druppels. / We focussed our attention to the white silicones and the dried up drops of epoxy.


We waren van plan om hen te airbrushen.  Daarvoor heb je nodig: / We were intending to airbrush them.  In order to do that, you need:
Kleuren. / Colours.

Spuitjes. / Small syringes.

Water om je verf te verdunnen. / Water to mix with the paint.

En, roerstokjes. / Sticks to steer up a liquid.

Zo gezegd, zo gedaan.  We begonnen eraan. / We began.

Maar, veel schoten we er niet mee op: de verf pakte niet. / But, it helped us not.  The paint didn't stick.

Dus we namen afscheid van ons pistool. / So, we said goodbye to our gun.


Misschien hadden we beter de kleine lettertjes eerst gelezen.  Daar staat duidelijk op: niet oververfbaar. / It would have been better if we read the little print on the back of the silicones.  It clearly indicates that you can't paint over this type of silicone.

Maar, zo snel gaven we het niet op.  Toegegeven, met de airbrush gaat het niet, maar misschien met de verfborstel en onverdunde verf wel. / But, we didn't leave it like that.  Alright, I admit that it was impossible to airbrush the silicones.  But, perhaps, it works when we use a brush.


Dit was echter ook geen onverdeeld succes.  De vraag is: hoe krijgen we de witten siliconen nu uit het zicht?  Het antwoord is: op verschillende manieren.  Uiteindelijk hebben we gekozen om de witte siliconen te verbergen achter onze turfbrij.  Zo leren we meteen hoe deze te maken (in welke verhouding moeten we epoxy met turf mengen om een turfbrij te verkrijgen) en het biedt ons te ruimte met turfbrij te experimenteren voordat het definitief in de aquarium wordt opgenomen.

This was no succes.  The question is: how do we get the white silicones out of sight?  The answer should be: on different ways.  In the end, we've chosen to hide the silicones behind peat.  That way, we learn how to make a porridge of peat (which measurements of peat and epoxy are needed in order to make puridge of peat) and we have some room to experiment with it before using the porridge of peat in our background.