donderdag 28 februari 2013

Einde Ruwbouw Wortels. / End Shell Roots.Zo was de situatie, voordat ik begon. / That was the situation, when I started.


Ik begin aan de eindconstructie van de achterste wortel en neem een maat. / I start to end the constuction of the root that lays in the back.


Ik neem een ijzerdraad van 50 cm. / I take a piece of wire of 50 cm.


En, verbuig de kop. / And, bend the head.


Dit is het resultaat in onze mal. / This is the result in our mould.


Ik neem een flexibele buis van 20 cm. / I take a flexible tube of 20 cm.


Dat geeft dit resultaat. / That gives this result.


Het eindresultaat. / The end-result.


Onze twee kunstmatige wortels... / Our two artificial roots...


Zijn gebouwd... / Are build...

woensdag 27 februari 2013

Geen Vooruitgang. / No Progress.

Vandaag is er weinig vooruitgang geboekt.  Ik ben enkel naar Van den Broeck gereden om materiaal.  Enkele beelden van onderweg...

Today, we've made no progress.  I just drove to Van den Broeck for new materials.  Some pictures from along the way...Het appartementsgebouw waar ik woon. / The building where I live.


De Oever. / The Oever.


Het Spuihuis van Lier. / The Spuihuis of Lier.


De Vesten, guur en verlaten... / The Vesten, cold and deserted...


Dezelfde grauwe kilte als altijd... / The same gray chill as all the time, during this dark season.


Vanop de brug over het Netekanaal... / From the bridge across the Nete-channel...
Ik kocht 5 opvouwbare, stoffen bakjes (in uitverkoop), 1 rol tape (waarom zal duidelijk worden in de toekomst), 2 meter slangetje (zodat ik de achterste wortel kan afwerken), 1 tuinhaspel (voor m'n waterverversingen, in uitverkoop). / I've bought 5 foldable, fabric bins (in discount), 1 role of tape (why will become clear in the future), 2 meter of tube (so I can finish the root that lays in the back), and one garden hose reel (for my waterchanges).

dinsdag 26 februari 2013

De Betere Foto's, deel XI.

Ik heb m'n volledig foto-archief (12.000 foto's in 2 jaar tijd) nagekeken en herleid tot 890 foto's. Hieruit zal ik m'n beste foto's (een 100 tot 150-tal) destilleren.

I have revised my complete archive of pictures (12.000 pics after just 2 years) and reduced it to 890 pictures. Out of these, I'll destill my best pictures (between 100 and 150 pics).


Dit is het elfde deel van m'n betere foto's.   Ik zit volop in m'n experimentele fase wat betreft beeldopbouw.  Verschillende van deze foto's zijn in de verkeerde richting getrokken (verticaal i.p.v. horizontaal) maar toch ben ik blij dat ik deze periode heb gekend.  Ik ben er namelijk m'n horizonfoto's tegengekomen en die behoren nu in m'n vast repertoire.  Dit elfde deel behelst drie wadelingen die ik gemaakt heb tegen het einde van maart 2013.

This is the eleventh part of my better pictures.  I'm experimenting with ways to build an image.  Different pictures of the eleventh part are taken in the wrong direction (vertically in stead of horizontally) but still I'm glad to have known this episode.  I've met my pictures of the horizon there and they've become a part of my repertoire.  This eleventh part is the summary of three walks, that I've made in the end of March 2013.De tweede ijzeren brug te Lier, over het Netekanaal. / The second iron bridge in Lier, across the Nete-channel.


Langs de Nete, tussen Lier en Broechem. / Alongside the Nete, in between Lier and Broechem.


Nog een sloot langs het Netekanaal. / Another small river alongside the Nete-channel.

Een bomenrij op de dijk langs het Netekanaal, met de brug van Broechem op de achtergrond. / A row of trees on the dyke alongside the Nete-channel, with the bridge of Broechem on the background.

De brug van Broechem. / The bridge of Broechem.

Onderweg naar het Safipad. / Along the way to the Safi-path.


Mijn favoriete boom op het Safipad. / My favorite tree on the Safi-path.


Een zonsondergang op de terugweg naar Lier. / A sunset on the way back to Lier.

Het begin van het Safipad te Lier. / The start of the Safi-path in Lier.


Bomen langs het Safipad. / Trees alongside the Safi-path.


Het Safipad. / The Safi-path.

De Emblemsesteenweg te Emblem. / The Emblemsesteenweg in Emblem.

Hier raken de Nete en het Netekanaal elkaar bijna. / Here, the Nete and the Nete-channel almost touch.

Een bank in de avond. / A bench in the evening.

Een hoeve naast het Nete-kanaal. / A farm next to the Nete-channel.

Bijna thuis. / Almost back home.

De oprit naar de tweede ijzeren brug te Lier. / The access to the second iron bridge in Lier.

Het Netekanaal, vanop de tweede ijzeren brug. / The Nete-channel, from the second iron bridge.


Onderweg naar Emblem. / Along the way to Emblem.


Terug in Lier. / Back in Lier.

Het panoramisch punt van Lier. / The panoramic point of Lier.

maandag 25 februari 2013

Kunstmatige Wortel Gipsen. / Plastering Artificial Root.

Tim in zijn nieuwe PUMA-rolstoel. / Tim in his new PUMA-wheelchair.


Met de anti-kantelwieltjes vooraan. / With, in front, the smaller wheels, which prevent the wheelchair from tipping over.


En zijn rugconstructie. / And, his construction on the backside.


Kortom: Tim. / In short: Tim.
Tim aan het werk. / Tim, at work.


Een eerste resultaat. / A first result.


Tim aan het werk. / Tim, at work.


Een gipsrolletje in stukjes gesneden.  Filterwatten om later te gebruiken.  Onze wortel op de achtergrond. / A plaster caster cut into little pieces.  Filter-cotton to be used later.  Our root on the background.


Onze allumeurs. / Our lighters.


Zoals je ziet... / As you can see...


Worden al onze vertakkingen eerst stevig vastgegipst... / First, all of our forks (?) are getting reinforced by plaster.


Het resultaat van dag 1. / The result of day 1.
Onderweg naar de mal. / Along the way to the mould.
Het resultaat van dag 2. / The result of day 2.