donderdag 31 januari 2013

Buitenkant Boom Verven. / To Paint Outside of Tree.

Deze foto's zijn getrokken onder een Phillips T8-lamp, 830, 18 watt.  Zo komen er 4 lampen boven m'n bak te hangen.  Dit is een zo realistische weergave van de realiteit, als we kunnen.  Hoewel we de lichtbreking van het water en het bladerdak van de Valisneria gigantea missen.  Hetgeen wil zeggen: we hebben er uiteindelijk geen idee van hoe onze boomstam eruit zal zien, eenmaal in de bak. / These pictures are taken under a Phillips T8-light, 830, 18 watt.  Like this one, there are coming 4 lights above my tank.  So, this is a so realistic picture as possible.  Although we lack the refraction of water and the canopy of the Valisneria gigantea.  And this means: in the end, we don't know how our tree will look, once in my tank.
Dit is de Levis-lakverf voor de delen aangekoekt vuil. / This is the Levis-Lacquer (?) we're going to use for the parts that represent dirt.


Bijvoorbeeld. / For instance.


De delen aangekoekt vuil zijn af... / The parts that represent dirt are done.
Ik werk een detail af. / I finish a detail.


Dan is het tijd voor iets anders. / It's time for something else.


Het verven van de nerven. / The painting of the grains (?).


In Levis-Muurverf D6.05.15. / In Levis-Wallpaint D6.05.15.
Dat geeft dit resultaat. / That gives this result.
Niet slecht, al zeg ik het zelf. / Not bad, I think.
Nu gaan we experimenteren. / Now, we're going to experiment.


Experiment 1.


Experiment 2.


Uiteindelijk besluit ik om onze schors de basiskleur te geven van experiment 2. / In the end, I decide to give our bask the look of experiment 2.


En dan zullen we wel zien... / And, we'll take it from there...

woensdag 30 januari 2013

Afwerken Binnenkant Boom. / Finishing Inside of Tree.

Dit is mijn nieuwste wapen in mijn voortdurend strijd met de assistenten: een dictafoon. / This is my latest weapon in my fight with the service of assistance: a dictaphone.


En, dit is zijn handleiding.  Duidelijk, nietwaar?  En, ik maar denken dat de mensheid het tijdperk van de hierogliefen al voorbij was... / And, this is its manual.  Very clear, isn't it?  And I thought that mankind was already passed the use of hieroglyphs...


Dit is m'n Nederlandse aquavriendin hier vergeten, wanneer ze hier was de afgelopen dagen. / This has my Dutch friend forgotten here, when she was around the passed few days.


Goed, er is de airbrusher. / Alright, there is the airbrush.


De kleurtjes en cleaner voor de airbrusher. / Its colours and cleaner.


Instanet en een potje om het pistool in leeg te spuiten. / Instanet, our invention, and a plastic jar to spray the gun empty.


Er wordt licht op onze boom gezet. / There is a light pointed to our tree.


Onze twee zwarte 'Duvels'. / Our two black 'Duvels' (heavy beer brewed in Flanders).


Ik drink van de mijne. / I drink.


De airbrush moet naar een goede plaats geleid worden... / The airbrush needs to be lead to its proper place...


En, de draden ontward... / And, wires need to be untangled.


Er dient nog wat geel te worden bijgespoten. / Some yellow needs to be sperayed.
Hetgeen Tim prompt doet. / And that's what Tim is doing now.


Een tijdelijk resultaat. / A temporary result.
Tim spuit voort. / Tim continues to spray.


De airbrush. / The airbrush.


Terwijl we de laag Sepia zetten. / While we are spraying the layer of Sepia.


Het resultaat, zonder flash getrokken. / The result, taken without a flash.


En, met een flash. / And, with a flash.


Ik probeer uit te maken of het nu donker genoeg is. / I try to find out if it's dark enough.


Een bijzonder hachelijke taak. / An especially precarious enterprise.


We besluiten om er nog 3 kleuren op te zetten. / We decide to use three other colours.


Whiskey, Sienna en Olijfgroen. / Whiskey, Sienna and Olive-Green.


Ik draai onze boom. / I turn our tree.


En, verhang het licht. / And, relocate the light.


Here we go...


Het benedenstuk met de kleur Whiskey.  Je hebt gelijk; je ziet er niet veel van.  Maar, dat was ook niet onze bedoeling. / The bottom part with the colour whiskey.  You're right; its not so visible.  But, that wasn't our intention.


Ons pistool ligt te rusten. / Our gun rests.


Ik begin met de kleur Sienna. / I start with the colour Sienna.


Terwijl onze airbrusher staat te geven. / While our airbrush keeps pumping...
Eerst de onderkant. / First, the bottom part.


Dan de bovenkant. / And, after that the upper part.


De onderkant, met flash. / The bottom part, with a flash.


En, zonder flash. / And, without a flash.


De bovenkant, met flash. / The upper part, with a flash.


Dan draaien we de boom en is het weer de beurt aan Tim. / After that, we turn the tree and it's again Tim's turn.


Om de laatste kleur aan te brengen: olijfgroen. / To spray the last colour: olive-green.
Het resultaat van meer dan 4 uren werk, getrokken zonder flash. / The result of more than 4 hours of work, taken without a flash.
En, met een flash. / And, with a flash.


Ik denk dat we erin geslaagd zijn om de binnenkant van onze kunstmatige boom een vuile 'look' mee te geven.  Het airbrushen is dan ook, wat ons betreft, gedaan... / I think we succeeded to give the inside of our artificial tree a dirty look.  Our work with the airbrush is done for the moment.  At least, according to us...