zaterdag 29 december 2012

De Steenhoop Vastlijmen. / Glueing the Pile of Rocks.

Gisteren is Eddy ons komen helpen met onze steenhoop vast te plakken. / Yesteday, Eddy came to help us to glue the pile of rocks.


We moesten onze steenhoop afbreken.  Maar, we hadden reeds een idee van welke stenen waar moesten komen. / We needed to demolish our pile of rocks first.  But, we had already an idea of which rocks needed to be placed where.


En, terwijl wij bezig waren, verkoos Silleke het hazenpad te kiezen. / While we were busy, Silleke decided to go off on het own.


Silleke ging op zoek naar Vlekkie. / Silleke went to search Vlekkie.


Maar, slaagde er niet in Vlekkie te vinden.  Tot onze opluchting. / But, she didn't succeed in finding Vlekkie.  To our relief.


Even later hadden we terug 1 doos met stenen. / A moment later, our box was full again.


Maar aan de basis veranderden we niets. / But, we didn't change the base.


Nu was het tijd voor Eddy om alles op de bodemplaat vast te lijmen met aquariumveilige siliconen. / It was time that Eddy glued the rocks on the baseplate with silicones, that are aquarium-safe.


Wat Eddy prompt deed. / What Eddy promptly did.
Dan werden er vier PVC-buizen van 35 cm in onze steenhoop verwerkt.  Die zullen als schuilplaats kunnen dienen voor de Erpetoichthys calabaricus, Macrognathus aculeatus en Sturisoma panamese als ze er nood aan hebben. / We put 4 PVC-pipes in our pile of rocks.  They will serve as hiding places for the Erpetoichthys calabaricus, Macrognathus aculeatus and Sturisoma panamese, whenever they experience a need to it.


We bouwen voort. / We continue to build.


Eddy in actie. / Eddy in action.
Onze doos begint leeg te worden. / Our box starts to get empty.


Ayla en Eddy. / Ayla and Eddy.


Ayla en Silleke. / Ayla and Silleke.


We bouwden voort tot het af was. / We finished our pile of Rocks.


2 tubes en 1/2 siliconen werden verbruikt. / 2 and 1/2 tubes of silicones were used.


Het resultaat met Vlekkie op de achtergrond. / The result with Vlekkie in the background.


donderdag 27 december 2012

De Steenhoop. / The Pile of Rocks.

Tim en ik hebben elk een nieuwe lamp gekocht.  Deze.  Bert en Boogie zijn ze gaan halen.  Deze lamp komt uit IKEA en kostte ons 15 euro.  De lamp is niet fameus, maar ze geeft licht en dat was uiteindelijk de bedoeling, nietwaar? / Tim and I each have bought the same, new lamp.  This one.  Bert and Boogie have brought them to our appartments.  This lamp has been bought in IKEA and has cost us each 15 euro.  It isn't a great lamp, but it gives light and that's after all the intention.


Voor de rest zijn de staaltjes toegekomen van de materialen die bij m'n neven liggen. / The samples of the materials, that lay drying at a hangar of my nephews, have arrived.


Houtskool in cokes-vorm. / Charchoal.


Sierschors in 3 maten. / Bark in 3 sizes.


2 soorten stro. / 2 kinds of straw.


Mulch, potgrond en nog iets anders. / Mulch, soil and something else.


2 soorten steenjes, waarvan de achterste zwart kleuren onder water. / 2 kinds of rocks.  The ones in the back ciolour black under water.


Daarnaast hebben we nog cacaodoppen, aanmaakhout, stukjes druivenlaar, gewone houtskool en grote blokken hout (voor in de open haard).  Dus, keuze genoeg. / Besides this, we have vine and different kinds of wood.  So, plenty of choise.


We hebben 2 maanden uitgetrokken om de achterwand te verfraaien en te bekleden.  Het idee is om de achterwand te bekleden en dan komt Eddy ons helpen door 3 lagen epoxy te spuiten onder hoge druk.  Dan zetten wij de laatste laag epoxy en zullen die met zand bestrooien.

We have planned on 2 months to dress and finish the bakground.  The idea is to do that before Eddy comes to help us by spraying 3 layers of epoxy under high pressure.  We put the last layer of epoxy over the background and will sprinkle it with sand.


We moesten weer met dozen in de weer zijn. / We had to be busy with our boxes.
Om de mooie stenen te scheiden... / In order to seperate the rocks that succeeded very well...


Van de minder geslaagde... / From the ones that succeeded not so well...


Ze zijn gesplitst. / They are seperated.


Ik neem de doos met minder mooie stenen en zet ze uit op de bodemplaat. / I take the box with rocks that aren't succeeded that well and place them on the baseplate.


Zo doen wij dat. / That's the way we do it.


We stapelen voort... / We pile them up...


Eindresultaat. / The result.


Het ziet er niet slecht uit... / It doesn't look bad...

maandag 24 december 2012

Afwerken Stenen. / Finishing Rocks.

Deze foto's zijn getrokken op verschillende sessies over verschillende dagen.

These pictures are shot on several sessions over several days.Onze mal en één van de eeuwige terugkerende dozen. / Our mould and one of the eternal returing boxes.


De onderkanten van onze 'bakstenen'-stenen. / The bottoms of our 'brick'-rocks.
Tim.

Sporen van activiteit. / Signs of activity.
Tim.


Epoxy, epoxy en epoxy. / Epoxy, epoxy and epoxy.


Tim en ik, aan het werk. / Tim and I, working.


Gefotografeerd door Boogie. / Pictures taken by Boogie.


Ik. / Me.


Nog een eeuwig terugkerende doos. / Another eternally returning box.


Het lastige van handschoenen is het uittrekken ervan, wanneer ze vol epoxy hangen. / The difficult part of wearing gloves is taking them off, when they're full of epoxy.


Ayla.


Vlekkie.


Epoxy, nogmaals. / Epoxy, once more.


Ik. / Me.


Ons resultaat. / Our result.
Het zit erop. / It is done.
Het bakkie van Tim. / The tank of Tim.Voor iedereen, een gelukkige kerstperiode! / For everyone, a happy christmas!