dinsdag 18 juni 2013

Dag van Chaos... / Day of Chaos...

Terwijl Vlekkie ligt te slapen... / While Vlekkie is sleeping...


Geef ik deze doosjes hun laagje vernis... / I give these boxes their layer of varnish...
Ik maak snel een derde doosje... / Quickly, I make a third box...


En, begin mijn bak te vullen... / And, start to fill the tank...


Op dat moment wordt Vlekkie wakker... / On that moment, Vlekkie wakes up...


Ze kijkt naar mij... / She looks at me...


En, naar de aquarium... / And, at the aquarium...


Vlekkie lijkt zich af te vragen of dat nu de moeite waard is om op te staan... / Vlekkie seems to wonder whether that is worth getting up for...


Blijkbaar niet... / Apparently not...


De zon breekt door de wolken, wanneer de bak er zo bijstaat... / The sun breaks through the clouds, when the tank looks like that...


Dus, ik naar buiten... / So, I make a small walk...
Het Spuihuis van Lier... / The Spuihuis of Lier...


De Vesten van Lier... / The Vesten of Lier...


Op de terugweg, kom ik deze zwanenfamilie tegen... / On the way back, I encounter this family of swans...


Dan naar huis... / Let's go home...


Waar ik de bak tot hier laat vollopen... / Where I fill the tank untill here...


Dan wil ik de zonsondergang gaan trekken... / Because, I want to photograph the sunset...


Dus, ik weer naar buiten... / So, I'm going on a small walk again...
Twee zichten op de Werf... / Two views on the Werf...


Maar, eenmaal aangekomen in Anderstad, het natuurgebied van Lier... / However, once arrived in Anderstad, the nature-reserve of Lier...
Komen er steeds meer wolken... / There come ever more clouds...


En, komt er van een zonsondergang niets in huis... / And, they block the sunset...


Thuisgekomen laat ik de bak eindelijk vollopen... / When I'm home, I fill finally the aquarium...