dinsdag 11 juni 2013

Een Goede Week. / A Good Week.

Vorige week heb ik het water zo'n 7x ververst.  Het water wordt zeer geleidelijk aan minder troebel, maar de vooruitgang verloopt erg langzaam.  Om de zaak iets te versnellen, heb ik vandaag 5 kilo zout bijgevoegd.  Want, zout gaat vrij makkelijk verbindingen aan met chemische elementen, naast dat het ook gebruikt worden als rudimentair desinfectiemiddel.  Ik zal deze week het water 3x verversen en telkens 5 kilo zout bijvoegen.  De week erna zal ik het water 1x verversen en telkens 10 kilo zout bijvoegen.  Daarna wordt er gespoeld.  (koffie)

Last week I've changed the water 7 times.  The water gets gradually less and less cloudy, but the progress in this departemen goes slow.  To speed things up a bit, I've added 5 kilo of salt today.  Because salt binds quite easily with chemical elements.  Besides you can use salt too as a rudimentary disinfectant.  I'll chang the water 3 times, this week.  Next week, I'll change the water 1x and add each time 10 kilo of salt.  After that, the rincing can start with fresh water.

De bak, opnieuw gevuld.  Vorige vrijdag. / The tank, again filled.  Last Thusday.


Het is jammer dat er zoveel zuurstof vrijkomt bij elke waterverversing.  Dat verhindert dat jullie kunnen zien hoe helder het water niet geworden is, vlak na een waterverversing. / It's a pity that there gets as much oxygen released at each change of water.  This makes it impossible for you to see how clear the water has become right after a change of water.


De bak terwijl hij volloopt vandaag. / The tank while it's being filled today.


Op de bodem ligt... / On the bottom lays...


Zout dan nog niet opgelost is... / Salt that isn't dissolved yet...