vrijdag 27 december 2013

Hdr: Duffel. / Hdr: Duffel.

Op 3 oktober 2013 ondernam ik een lange tocht naar de Vlaamse gemeente Duffel.  Dit is het eerste deel van het verslag hierover.  Vandaag vertrek ik door het historische centrum van Lier.

On 3 October 2013, I've made a long walk to the Flemish municipality of Duffel.  This is the first part of the report of that walk.  Today I leave Lier through its historical center.
De Vismarkt te Lier. / The Vismarkt in Lier.


Een zicht op de binnen-Nete, de Werf en het Felix Timmermansplein te Lier. / A view on the inner-Nete, the Werf and the Felix Timmermansplein te Lier.


De Grote Markt te Lier. / The Grote Markt in Lier.
Op het Felix Timmermansplein: zichten op de Werf te Lier. / On the Felix Timmermansplein: views on the Werf in Lier.


Het Felix Timmermansplein te Lier. / The Felix Timmermansplein in Lier.


Een zicht op de binnen-Nete en de Werf te Lier. / A view on the inner-Nete and the Werf in Lier.


Ik duik het park van Lier in. / I drive into the park of Lier.

donderdag 26 december 2013

Hdr: Naar Broechem (Ranst) VII. / Hdr: To Broechem (Ranst) VII.

Op 2 oktober 2013 maakte ik een wandeling naar Broechem.  Dit is het laatste deel van het verslag.  Gisteren reed ik St-Jozef te Broechem (Ranst) in.  Vandaag beeindig ik de wandeling op het Safipad te Ranst.

On 2 October 2013 I've made a long walk to Broechem.  This is the last part of the report.  Yesterday, I turned into St-Jozef in Broechem (Ranst).  Today I finish the walk on the Safi-path in Ranst.
St-Jozef te Broechem (Ranst). / St-Jozef in Broechem (Ranst).


Daar eindigt St-Jozef in de Heidestraat.  Een tripje langs de Heidestraat stond oorspronkelijk op het programma.  Maar, het is ondertussen zeer laat geworden. / There ends St-Jozef in the Heidestraat.  A trip along the Heidestraat was part of the original plan.  But, in the meantime, it has become very late.


Dus, ik rij recht naar huis via Sint Gummarusstraat te Broechem (Ranst). / So, I drive straight home via the Sint Gummarusstraat in Broechem (Ranst).


En het Safipad te Ranst. / And the Safi-path in Ranst.
Ik tracht nog iets van de zonsondergang te trekken. / I try to take some pictures of the sunset.


Maar, er hangen niet genoeg wolken om het licht naar de aarde te weerkaatsen. / But, there aren't enough of clouds to reflect the sunlight down to earth.


De duisternis begint in te vallen... / Darkness is coming...


En, ik haast me naar huis... / And, I hurry home...

woensdag 25 december 2013

Zonsondergang. / Sunset.

Dit is het verslag van een wat vreemde zonsondergang die ik dit seizoen heb getrokken.

This is the report of a somewhat strange sunset I've taken pictures of, this season.


De zon zat verdoken achter de wolken en het leek eop dat ik de trip voor niets gemaakt had. / The sun was hidden behind clouds and it looked that I undertook this trip in vain.


De zon verdween in het geheel.  Maar, ik bleef nog een tijdje. / Then, the sun disappeard completely.  But, I lingered on the spot.
Ik zag de zon terugkeren. / I witnessed how the sun reappeared.


Enkel om te verdwijnen. / Only to dissapear again.


Of, toch niet? / Or, didn't she?


Onderweg naar huis trok ik nog deze foto. / On my way home, I took this picture.

Hdr: Naar Broechem (Ranst) VI. / Hdr: To Broechem (Ranst) VI.

Op 2 oktober 2013 maakte ik een wandeling naar Broechem.  Dit is het zesde deel van het verslag.  Gisteren reed ik via de Mollenstraat naar Broechem (Ranst).  Vandaag vervolg ik deze weg en eindig in St-Jozef en de Klaverstraat te Broechem (Ranst).

On 2 October 2013 I've made a long walk to Broechem.  This is the sixth part of the report.  Yesterday, I drove to Broechem (Ranst) via the Mollenstraat.  Today I follow that road and end up in St-Jozef and the Klaverstraat in Broechem (Ranst).


De Mollenstraat te Broechem (Ranst). / The Mollenstraat in Broechem (Ranst).


De Van den Nestlaan te Broechem (Ranst).  Ik heb op dit moment Broechem alweer verlaten, want het verkeer was er té druk om foto's te nemen. / The Van den Nestlaan in Broechem (Ranst).  On this moment, I've left Broechem already, because the traffic was too busy to take pictures.
St-Jozef te Broechem (Ranst). / St-Jozef in Broechem (Ranst).
De Klaverstraat te Broechem (Ranst). / The Klaverstraat in Broechem (Ranst).


St-Jozef, opnieuw. / St. Jozef, again.

zondag 22 december 2013

Hdr: Naar Broechem (Ranst) V. / Hdr: To Broechem (Ranst) V.

Op 2 oktober 2013 maakte ik een wandeling naar Broechem.  Dit is het vijfde deel van het verslag.  Gisteren reed ik over de brug van Broechem (Ranst).  Vandaag koers ik naar Broechem (Ranst) via de Mollenstraat te Broechem (Ranst).

On 2 October 2013 I've made a long walk to Broechem.  This is the fifth part of the report.  Yesterday, I drove over the bridge of Broechem (Ranst).  Today, I hurry to Broechem (Ranst) via the Mollenstraat in Broechem (Ranst).
Ik duik de Mollenstraat in. / I dive into the Mollenstraat.


De Mollenstraat te Broechem (Ranst) is een vrij lange straat... / The Mollenstraat in Broechem (Ranst) is quite a long street...


Met veel fotomogelijkheden... / With a lot of possibilities to take pictures...


De Mollenstraat te Broechem (Ranst). / The Mollenstraat in Broechem (Ranst).

zaterdag 21 december 2013

Tonemapping: Aarschot Revisited. / Tonemapping: Aarschot Revisited.

Ik heb vandaag geen tijd gehad om het vijfde deel van het verslag van mijn tocht naar Broechem (Ranst) te maken.  In de plaats daarvan presenteer ik Aarschot Revisited.  Dit verslag bestaat uit de 25 beste foto's van mijn wandeling rond Aarschot, die ik op 10 juli 2013 maakte.  Maar, deze foto's heb ik getonemapped.  Tonemapping is een procede waarmee je enkelvoudige negatieven (in dit geval: positieven) toch een Hdr-behandeling kunt meegeven.  Tonemapping kan nooit Hdr-fotografie vervangen, aangezien Hdr met minstens drie negatieven werkt, elk met verschillende belichtingstijden.  Maar, ToneMapping is een zeer zinnig alternatief als je met enkelvoudige negatieven zit.

Today, I didn't find the time to make the fifth part of the report of the walk I've made to Broechem (Ranst).  In stead I present Aarschot Revisited.  This resport exists out of the best 25 pictures of my walk in Aarschot, that I've made on 10 July 2013.  But, I've tonemapped the pictures.  Tonemapping is a procedure with which you can give a Hdr-appearance to singular negatives (in this case: positives).  Tonemapping can't ever replace Hdr-photography, because Hdr works with minimal three negatives, each with a difference of exposure.  But, ToneMapping is a very good alternative, if you're working with singular negatives.
Aan het station van Aarschot... / At the station of Aarschot...

De Gelrodeweg te Aarschot... / The Gelrodeweg in Aarschot...


Ik maak een ommetje langs de Boonzakstraat... / I make a small detour to the Boonzakstraat...


De Dorpstraat te Aarschot. / The Dorpstraat in Aarschot.


De Holbroeksesteenweg te Aarschot. / The Holbroeksesteenweg in Aarschot.


De Rillaarsebaan te Aarschot. / The Rillaarsebaan in Aarschot.


De Kluis te Aarschot. / The Kluis in Aarschot.
De Donkerstraat te Aarschot. / The Donkerstraat in Aarschot.
Het Klarenbos te Aarschot. / The Klarenbos in Aarschot.
De Lindeboomstraat te Aarschot. / The Lindeboomstraat in Aarschot.


De Pastoor Dergentstraat te Aarschot... / The Pastoor Dergentstraat in Aarschot...


De dijk langs de Demer. / The dyke alongside the Demer.
Het Begijnhof te Aarschot. / The Begijnhof in Aarschot.


De kerk van Aarschot. / The church of Aarschot.