woensdag 31 augustus 2016

Wandeling naar Duffel V. / Walk to Duffel V.

Dit is het verslag van mijn wandeling naar Duffel, die ik gemaakt heb op 24-06-2016.

This is the report of my walk around Lier, that I've made on 24-06-2016.


Zonsondergang in Anderstad... / Sunset in Anderstad...


Het natuurgebied van Lier. / The nature-reserve of Lier.
Een Kapel van Faller in een Berglandschap XI. / A Chapel of Faller in a Mountain Landscape XI.

Ik maak een model van een kapel (de St-Bernhard kapel van Faller).  Ik ben van plan het in een berglandschapje te zetten met bomen, gras, rotsen, mos en een aantal wandelaars.  Ik kan dit doen door verschillende technieken te gebruiken uit de tijd dat ik aquariumdecors bouwde.

I'm making a model of a chapel (the St-Bernhard chapel of Faller).  I'm intending to present it in a mountain landscape with trees, gras, rocks, moss and a number of people who are making a walk.  I'll be able to do this, using different techniques from the days that I used to build the decors of aquariums.

Vandaag werkte ik m'n eerste mal af.

Today, I've finished my first template.
Gisteren ben ik niet opgehouden. / Yesterday, I've quit while I was here.


Eerst werkte ik m'n grondplaat af. / First, I finished my base plate.


Dan zette ik de rechterzijde tegen m'n grondplaat en merkte de boorgaten. / After that, I placed the right side against my base plate and marked the holes for drilling.


Nadien boorde ik de gaten. / Then, I drilled the holes.


Dan probeerde ik ze uit.  Ze pasten perfect. / After that, I tried the holes for drilling.  They fitted perfectly.
Daarna deed ik de linkerzijde. / Then, I did the left side.


Dan haalde ik alles uit elkaar.  Er moet een plastiek zeil tussen, als je PU-schuim wil spuiten. / After that, I took everything apart.  There has to be a plastic sheet to cover the wood, if you want to spray PU-foam.


's Avonds neem ik de plastieken zeilen. / In the evening, I take the platic sheets.


En plak een zeil vast aan m'n grondplaat. / And attach a sheet to my base plate.


Een els is handig als je ergens gaten in wil prikken. / A broach is quite handy if you want to puncture something.
De grondplaat in z'n definitieve afwerking. / The base plate is finished.


Dan is het tijd om de achterkant te doen. / It is time to finish the backside.


Dat geeft dit resultaat. / That gives this result.


De linkerkant volgt. / The left side follows.


En dan de rechterzijde.  M'n eerste mal is af. / And then the right side.  My first template is ready.

maandag 29 augustus 2016

Wandeling naar Duffel IV. / Walk to Duffel IV.

Dit is het verslag van mijn wandeling naar Duffel, die ik gemaakt heb op 24-06-2016.

This is the report of my walk around Lier, that I've made on 24-06-2016.


Zonsondergang in Anderstad... / Sunset in Anderstad...


Het natuurgebied van Lier. / The nature-reserve of Lier.
Een Kapel van Faller in een Berglandschap X. / A Chapel of Faller in a Mountain Landscape X.

Ik maak een model van een kapel (de St-Bernhard kapel van Faller).  Ik ben van plan het in een berglandschapje te zetten met bomen, gras, rotsen, mos en een aantal wandelaars.  Ik kan dit doen door verschillende technieken te gebruiken uit de tijd dat ik aquariumdecors bouwde.

I'm making a model of a chapel (the St-Bernhard chapel of Faller).  I'm intending to present it in a mountain landscape with trees, gras, rocks, moss and a number of people who are making a walk.  I'll be able to do this, using different techniques from the days that I used to build the decors of aquariums.

Vandaag begon ik m'n mal te maken.

Today, I started to make my template.
Eerst ging naar de winkel, waar ik deze spullen kocht: 5 kilo tegellijm en een truweel. / First I went to the shop where I bought these items: 5 kilo glue for tiles and a trowel.


Een els. / A broach.
En deze groenkleuren. / And these clours of green.
Dan markeerde ik de boorgaten. / Then I marked the holes for drilling.


Ik doe dat zo. / I do it like this.


Daarna kwam het boren. / After came the drilling.


Ik steek een vijs door de plaat. / I put a screw through the plate.
En met m'n Rikketik schroef ik de bout vast. / And with my Rikketik, I screw the bold thight.


2 ellebogen hangen vast. / I attached 2 'elbows' to the plate.


Dan neem ik de achterkant en markeer de boorgaten. / Then I take the backside and mark the holes for drilling.


Ik boor de gaten. / I drill the holes.


En hang er nog 2 ellebogen aan vast. / And attach two additional 'elbows' at the plate.
Ik steek de vijzen door de plaat.  Het past perfect. / I put the screws through the plate.  It fits perfectly.
Het is tijd voor de moeren. / It's time for the bolts.


Zover sta ik.  Niet slecht voor een begin.  Ik zal alles wat ik vandaag gebouwd heb, terug moeten afbreken om een plastiek zeil om het hout te doen.  Maar dat zijn zorgen voor later. / I got this far.  Not bad for a start.  I will have to tear down everything I've build today, in order to protect the wood with a plastic sheet.  But that are worries for later.


Ik heb naar Oscar and the Wolf geluisterd, terwijl ik werkte. / I've listened to Oscar and the Wolf, when I was working.