zaterdag 15 juni 2013

Beslissing Installatie. / Decision Installation.

Deze vrijdag kwam Erik langs.  Om een steen, de boom en de bodemplaat vast te kleven aan de rechterkant.  Daarnaast heeft hij het decor helemaal geinspecteerd.

This Friday, Erik came by.  To glue a rock, the tree to the baseplate and the baseplate to the aquarium on the right side.  Besides that, he has inspected the background completely.


Zo staat de aquarium er nu bij.  Hij wordt terug gevuld, maandag. / That's the current situation of the aquarium.  It's getting filled again, on Monday.


De bodemplaat rechts is vastgeplakt. / The baseplate is glued.


De steen die ging drijven. / The rock that went floating.


En, de boom. / And, the tree.

Bij de inspectie kwam aan het licht dat we problemen hebben met de boom.  Dit is niet erg.  De problemen zijn hersteld voor zover we konden.  Voor de rest zit in de boom niets giftig of bederfbaar.  Dus, zelfs als we niet alles hersteld zouden hebben, is het geen ramp.  Wel is het uiterlijk van de boom erg licht geworden.  Of dit met de problemen verband houdt of dit door het gebruikte zout veroorzaakt wordt, is op het moment niet geweten.

Op deze kleine problemen na, heeft Erik geen enkele fout gevonden.  De installatie kan doorgang vinden.  Erik en ik hebben afgesproken dat de installatie kan doorgaan binnen 2 of 3 weken...


The inspection reveiled that we have small problems woth the tree.  This isn't a disaster.  We fixed the problem, for as far as we could.  For the rest, there isn't anything toxic or perishable used during the construction of the tree.  So, even if we didn't fix everything, this is no disaster.  The only thing that has changed, is the appearance of the tree.  It looks very light, now.  Wether this has to do with our small problems or due to the used salt, is not known.

On these small problems, Erik didn't find one fault.  The installation of the tank can proceed.  Erik and I have agreed to install this aquarium within 2 or 3 weeks...En vandaag heb ik ook wat vooruitgang geboekt met m'n doosjes.

And today I've made a bit of probress with my small boxes.


Het derde doosje wordt geschilderd. / The third box is getting painted.


Voila. / Like this...


Het derde en vierde doosje zijn geschilderd... / The third and the fourth box are painted...