vrijdag 14 juni 2013

De Helleweg te Boechout. / The Helleweg in Boechout.

Dit is een reportage van een wandeling die ik begin mei maakte.  Het was toen zonnig en koud.

This is a rewport of a walk that I've made in the beginning of May.  When it was sunny but cold.



Ik vertrek... / I start...




Op de Vesten... / On the Vesten...




Van Lier... / Of Lier...


Het station van Lier... / The station of Lier...


Het fietspunt is gesloten, vandaag... / The bicycle-point is closed, today...




De Tramweglei. / The Tramweglei.




Het fietspad naar de Tuinweg. / The bicycle-path towards the Tuinweg.


De Tuinweg. / The Tuinweg.








Dan neem ik het fietspad naar Lint. / Next I take the bicycle-path towards Lint.


Voordat ik Lint bereik... / Before I reach...


Kom ik de Vinkenstraat tegen... / I encounter the Vinkenstraat...




De Vinkenstraat is... / The Vinkenstraat is...




Een vrij lange straat... / Quite a long street...




Met tal van fotomogelijkheden... / With lots of possibilities for taking pictures...




Zoals je merkt... / As you can see...


Ik bereik Boechout. / I reach Boechout...


Maar, ik ben nog steeds op de Vinkenstraat... / But, I'm still following the Vinkenstraat...




Het einde van de Vinkenstraat nadert... / The end of the Vinkenstraat approaches...


Ik rijd langs de Melkkuipstraat te Boechout. / I reach the Melkkuipstraat in Boechout.






De Melkkuipstraat. / The Melkkuipstraat.


De Kapelleveldstraat. / The Kapelleveldstraat. 


De Alexander Franckstraat. / The Alexander Franckstraat.






De Provinciesteenweg. / The Provinciesteenweg.




De Heerbaan. / The Heerbaan.


De Schaliehoevelaan. / The Schaliehoevelaan.


De doorsteek... / The passageway...




Naar de Hellestraat... / Towards the Hellestraat...


Ik bereik de Hellestraat... / I reach the Hellestraat...




De Hellestraat is... / The Hellestraat is...




Een vrij lange straat... / Quite a long street...




Met tal van fotomogelijkheden... / With lots of opportunities of taking pictures...




Zoals je kan merken... / As you can see...




Het einde van de Hellestraat komt in zicht... / The end of the Hellestraat comes into view...




Het einde van de Hellestraat... / Het einde van de Helleweg...








De Smeendijk... / The Smeendijk...


Tot aan de Nieuweweg... / Until the Nieuweweg...




Ik volg de Nieuweweg... / I follow the Nieuweweg...






Tot hier... / Until here...


Het begin van de Bloemenhof... / The start of the Bloemenweg...


Het begin van de Bloemenhof is een asbaan... / The start of the Bloemenweg is an 'ash-road'...


Oftewel, de enige onverharde weg... / Or the only unpaved road...


Waar ik over rijd... / Where I drive over...










Ik volg de Bloemenhof... / I follow the Bloemenhof...






Het einde van de Bloemenhof komt in zicht... / The end of the Bloemenhof comes into view...




Het einde van de Bloemenhof... / The end of the Bloemenhof...


Ik kom aan in de Hondstraat te Lier... / I arrive in the Hondstraat in Lier...


Dan de Hagenbroeksesteenweg... / I take the Hagenbroeksesteenweg...


Naar huis... / Towards home...