zaterdag 15 juni 2013

't Galgeveld. / 't Galgeveld.

't Galgeveld te Lier is een straat die de Tuinweg verbindt met de Hockeyweg.  Langs deze weg, zijn er echter verschillende doodlopende straatjes die ook 't Galgeveld noemen.  Omdat ik vandaag slechts na 18.00 uur kon vertrekken, ben ik daarheen getrokken.  Een reportage:

'T Galgeveld in Lier is a steet that connects the Tuinweg with the Hockeyweg.  Alongside this street there are different blind streets that are called 't Galgeveld, too.  Because today I could only leave after 18.00 hour, I went to that street.  A report:


Het fietspad naar de Tuinweg. / The bicycle path towards the Tuinweg.


Het einde van het fietspad. / The end of the bicycle path.


De Tuinweg.  Aan de overzijde van de spoorweg begint 't  Galgeveld. / The Tuinweg.  At the other side of the railroads starts 'Galgeveld.


Dan ben ik er... / Then, I'm there...


't Galgeveld... / 't Galgeveld...


Ik laat jullie eerst... / I introduce you first...


Met de hoofdstraat kennismaken... / With the main street...
Achter deze bocht begint de Hockeyweg... / After this turn starts the Hockeyweg...


Die neem ik niet... / I don't take that road...


Maar, zoek de doodlopende straatjes op... / But follow the blind streets...
Twee treinen kruisen elkaar... / Two trains cross each other...
Ik volg nog steeds 't Galgeveld... / I still follow 't Galgeveld...
Hier keer ik terug... / Here, I return...


Het einde van 't Galgeveld... / Het einde van 't Galgeveld...
De Vesten te Lier... / The Vesten in Lier...