vrijdag 7 juni 2013

Een Dagje Duffel. / A Day Duffel.

De Grote Markt te Lier. / The Grote Markt in Lier.


Er wordt een kraan in elkaar gezet op de Grote Markt. / On the Grote Markt, a crane is being assembled.


Zo gaat dat. / That goes like this.


Vreemde voertuigen op het Zimmerplein... / Strange vehicles on the Zimmerplein...


Ten eerste: deze motor... / First: this motorbike...


Ten tweede: deze fiets... / Second: this bike...


De Zimmertoren. / The Zimmertoren.
Er staat een kraampje voor de kleinsten in de Schapekoppenstraat. / There is a booth for the little guys in the Schapekoppenstraat.


De Schapekoppenstraat. / The Schapekoppenstraat.


Ik bereik de Vesten te Lier. / I reach the Vesten in Lier.


De eerste velomobiel van het jaar. / The first velomobiel of the year.


De Nete bij hoog water. / The Nete at high tide.


Naar het bruggetje over de Nerte. / Towards the bridge across the Nete.


De Ouderijstraat. / The Ouderijstraat.


Op de dijk naast de Ouderijstraat. / On the dyke alongside the Ouderijstraat.


De woning van Dries van Noten. / The house of Dries van Noten.
Op de dijk naast de Nete. / On the dyke alongside the Nete.


Duffel komt in zicht. / Duffel comes into view.


Ik kom aan te Duffel. / I arrive in Duffel.


Een bankje... / A bench...


Een boompje... / A tree...


Tegen licht getrokken... / Taken against the light...


Naar het gemeentehuis van Duffel. / Towards the town hall of Duffel.
De tuin van het gemeentehuis. / The garden of the town hall.
Het gemeentehuis van Duffel. / The town hall of Duffel.


De Hondiuslaan. / The Hondiuslaan.


Het park van Duffel... / The park of Duffel...
Is een stuk groter... / Is a lot bigger...
En een stuk mooier... / And, a lot prettier...
Dan het park van Lier. / Than the park of Lier.


Het postkantoor in de G van der Lindenlaan. / The post office in the G van der Lindenlaan.


De Liersesteenweg. / The Liersesteenweg.


De Guido Gezellelaan. / The Guido Gezellelaan.
Terug op de Liersesteenweg. / Back on the Liersesteenweg.
Senthout te Duffel. / Senthout in Duffel.


Ik verdwijn in de Bremstraat. / I disappear in the Bremstraat.
De Bremstraat is een lange straat... / The Bremstraat is a long street...

Die Lier verbindt met Duffel... / That connects Lier with Duffel...
Het einde van de Bremstraat. / The end of the Bremstraat.


De Hulststraat. / De Hulststraat.


Maaikeneveld. / Maaikeneveld.
Hier eindigt Maaikeneveld. / Here ends Maaikeneveld...


De Mechelsesteenweg. / The Mechelsesteenweg.


Dit straatje heet... / This small street is called...
Ook Mechelsesteenweg... / Mechelsesteenweg, too...


Hier sta ik weer... / Here, I am again...


Op de dijk langs de Nete... / On the dyke alongside the Nete...
Ik ben weer thuis.  Dit is de Nete. / I'm home again.  This is the Nete.