zaterdag 31 maart 2012

Gips? / Plaster?

Goed, vandaag stond in het teken van gips.  We waren namelijk van plan om gips te gebruiken om onze flexibele buizen in bepaalde hoeken te dwingen.  Conclusie: dream on... /  Alright, today was the day of plaster.  We were intending to use plaster to force our flexible tubes into certain angels.  The conclusion: dream on...

We begonnen met onze mal leeg te ruimen en onze decorstukken op een min of meer definitieve plaats te zetten. / We started with clearing our mould and putting our pieces of background on a more or less definitive place.

Terwijl Tim onze eerste boom een definitieve trimbeurt gaf. / While Tim gave our firste tree a definitive haircut.

Zo doen wij dat, met een soldeerbout. / That's the way we do it.

De rook die vrijkomt, kan weg door onze geopende ramen. / The smoke that gets released using this procedure, can get out by out opened windows.

Terwijl Tim bezig was, lijmde ik onze laatste steen vast. / While Tim was busy, I glued our final rock.

Ondertussen leek Tim de duivel himself wel op te roepen! In the meantime, Tim seemed to call upon the devil himself!


Van ons geknoei met gips geen foto's.  Conclusie: wij kunnen, met onze beperkingen, onmogelijk onze flexibele buizen in hoeken dwingen door het gebruik van gips.  Wat wij nodig hebben, is iets dat structuur geeft aan onze wortel, waarrond een flexibele buis zit, waarover een laag gips zit die ervoor zorgt dat onze tegellijm blijft plakken. Dan schilderen we de tegellijm en epoxyceren de hele bazaar.  Eenmaal we dat doorkregen, was onze keuze snel gemaakt: we hebben ijzerdraad nodig.  We hebben er echter geen en het was al te laat om er nog te gaan halen.  Dus, het vervolg is voor morgen. /
From our trials with plaster, no pictures.  Conclusion: for us, with our limitations, it is impossible to use plaster to force our tubes into any kind of angle.  What we need is something that gives shape to our root.  Then, there comes the tube.  We can use plaster as next step.  Because we can put glue for tiles on plaster.  We can paint the glue for tiles and use epoxy to make our root waterproof.  Once we knew that, our choice was easily made: iron wire.  However, we didn't have any and it was too late to go and get some.  So, that will be the first thing to do, tomorrow.

vrijdag 30 maart 2012

De Vergeten Dag. / The Forgotten Day.

Dit verslagje hoort eigenlijk voor het vorige te zitten.  Ik was het alleen vergeten. / This report is supposed to be before the previous one.  But, I simply forgot it.


Goed, vandaag stond het epoxyceren van de onderkant van onze plaat op het programma. / Right, today was the day that we finished putting epoxy on our plate.

Tim mengt de epoxy. / Tim mixes the epoxy.


Onze epoxyhoek. / Our epoxy-corner.

Onze weegschaal. / Our balance.


Het resultaat. / The Result.

Het volgende probleem: we gaan morgen onze stenen op onze grondplaat lijmen.  Maar, ik heb ergens gelezen dat de siliconen, die we daarvoor nodig hebben, azijnzuurhoudende siliconen moet zijn, die bovendien ook nog niet-schimmelwerend mag zijn.  Dat verbaast mij enigszins, daar wij verleden jaar schimmelwerende, azijnzuurhoudende siliconen (Recta-Mastic 130 van Rectavit) gebruikt hebben om het decor vast te plakken in de bak.  En, daar lijkt geen vis onder te lijden.  Dus ik bellen naar Eric (mijn aqua-vriend, een professional met meer dan 30 jaar ervaring in de internationale handel in aquariumvisjes) om te vragen hoe het zat.  Erik zei dat hij nog nooit had gehoord over een verschil tussen schimmelwerende en niet-schimmelwerende siliconen, maar hij ging het uitzoeken en morgen om 17.00 u weet hij meer te vertellen.  Wij zijn langs onze winkel gereden, om daar te vernemen dat ze geen azijnzuurhoudende, niet-schimmelwerende siliconen verkochten. / This part, I can't transulate, because too much technical terms are needed.  It's about which silicone to use in an aquarium.

In concreto betekent dit dat we morgenmiddag de keuze hebben tussen: / This means that we have a choice between:

Recto-Mastic 130 van Rectavit: schimmelwerende, azijnzuurhoudende siliconen a rato van 5 euro per tube.

Silicone-1001U van Den Braven Sealants: schimmelwerende, azijnzuurhoudende siliconen a rato van 5 euro per tube.

Ultra Sealer HT: dit is speciale aquariumkit, maar we zijn nu 1 jaar na zijn vervaldatum en dit produkt kost handenvol geld (20 euro per tube).

Dus, welke tube zouden we gebruiken om onze stenen te lijmen? / So, which tube are we going to use?

Stenen Lijmen. / Glueing Rocks.

We gingen vandaag onze stenen lijmen en zo is gebeurd. / Today, we said, we were goning to glue our rocks on the plate and so we did.

Al een geluk dat ik Eric gecontacteerd had, want hij schreef me deze aquarium-siliconen voor: Soudal.  Gelukkig was hij te verkrijgen in Lier (HUBO) voor een redelijke prijs (7 euro) zodat wij hem snel gingen halen. / Fortunately, I've contacted Erik, who told me which silicone to use: Soudal.  Luckily, the magazine HUBO sold it in Lier.

Hier leg ik het grondplan goed, waaruit Tim de positie van de tweede rots heeft gesneden. / I lay our groundplan, from which Tim has cut out the position of the second rock.

Het gat dat zo ontstaan is, vul ik op met siliconen. / I fill the hole with silicons, which Tim made.

Dan nog wat siliconen op de rots. / And, I add some silicone on the rock.

En, voila... / A temporary result...

Hetzelfde principe voor de derde steen. / The same principle for the third rock.


En nu, hopen dat het houdt. / Hoping that it holds.

Tim houdt manhaftig onze steenstapel recht. / Tim holds bravely our pile of rocks.

Tim verveelt zich. / Tim is getting bored.

Tim bereikt Zen. / Tim reaches Zen.

Omdat een mens maar een mens is, bedenken we even later deze constructie om onze steenstapel te ondersteunen. / Because a man's just a man, we invent this construction to support our rocks.

Na het bekijken van een aflevering van The Sopranos, halen we de stellingen weg. / After viewing one episode of The Sopranos, we remove the construction.

woensdag 28 maart 2012

We Zijn Terug! / We're Back!

Ziezo, we zijn terug! / So, we're back!

Maar, we hebben besloten het de eerste dagen nogal kalmpjes aan te doen. Dus, we epoxyceren onze grondplaat in twee dagen. Donderdag zullen we de stenen op de plaat lijmen. Dan kunnen we vanaf vrijdag beginnen te experimenteren met gips. / But, we've decided to take it easy in the beginning.  That's why we'll use two days to put epoxy on our plate.  Thurseday, we'll glue the rocks on our plate.  So, Friday we'll start to experiment with plaster.Tim neemt en mengt de epoxy. / Tim takes and mixes the epoxy.
Dan schiet ik in actie. / Then, I start to work.Met de hulp van Tim. / With the help of my good friend.

Ons alternatief voor wodka. / Our alternative for wodka.

Onze tafel. / Our table.

Tim Terug Thuis. / Tim Back Home.

Ziezo, het is dinsdag.  Gisteren kwam Tim weer thuis.  Waarschijnlijk gaan we vanavond terug aan het werk, maar we zullen rustig beginnen.

It's Tuesday.  Yesterday, Tim returned home.  Probably we'll the background back up, this evening.  However, we'll still take it easy.


Nu nog de foto's van gisteren: / Now the pictures of Sunday:

Dit zijn de ingredienten die ik nodig heb. / These are the things I need.

Een pot verf... / A can of paint...

En, een penseel... / And, a brush...

Zijn onontbeerlijk als je wil gaan verven. / Are necessary, when you want to paint.


Je begint met een zijde. / You start to paint one side.

Dan, de andere. / Then, the other one.

En, tenslotte de randen. / Finally, the edges.

Daar ligt de plaat te drogen. / The plate is drying.

zondag 25 maart 2012

Enige Vooruitgang. / Some progress.

Ik besloot vannacht dat ik toch wel iets kon, wachtende op Tims herstel. / I've decided this evening that I could do at least something, while I waited on Tim's recovery.

Een eerste resultaat: de tekening is van onze plaat overgetekend. / A first result: the drawering, that stood on our Styrodur-plate, has been copied.

Ik draaide een kilootje tegellijm. / I made a kilo of glue for tiles.

Ik richtte m'n bureel in als tijdelijke werkplek en bestreek de plaat langs een zijde met tegellijm. / I decorated my office as a place to work and used glue for tiles on one side of the Styrodur-plate.

Dan deed ik de randen. / Then, I did the edges.

Daarna de andere kant van de Styrodur-plaat. / After that, I did the other side of the Styrodur-plate.

M'n kilootje was zo goed als op. / My kilo was as good as finished.

Daar staat de plaat te drogen. / The plate is drying.Nog een paar fotootjes van Tim. / Still a few pictures of Tim.

Eddy en Tim. / Eddy and Tim.

Tim en Ayla. / Tim and Ayla.


En, van mezelf. / And, of myself.