woensdag 29 februari 2012

Stenen, opnieuw. / Rocks, again.

Al onze experimenten vielen mee.  De borstels, vol met Levis muurverf, die stonden te weken in Instanet.  Ze kwamen er goed gekuist uit. / All of our experiments ended well.  The brushes, full of Levis-Acryll-Wall-Paint, that were soacking in Instanet, came out of this liquid fully cleaned.


En, ten tweede, ook ons experiment met het pistool was geslaagd.  Na het een nachtje hebben laten weken in Instanet, werkte het probleemloos.  Ons besluit staat dus vast, we gaan airbrushen met Levis muurverf, eender wat de officiele richtlijnen ook mogen vertellen. / And, our experiment with the pistol succeeded too.  After letting it soack in Instanet for a night, it worked without problems.  Our decision is made; we're going to airbrush with Levis-wallpaint, no matter what the official guidelines tell us to do.


Maar, voordat we de stenen beginnen te airbrushen met Levis muurverf, hebben we een aantal demo's nodig, want airbrushen met Levis muurverf hebben we nog nooit gedaan.  Waarom dan de keuze voor Levis muurverf?  Om te beginnen stijgt ons kleurenpalet dan met factor 20.  Daarnaast is Levis-muurverf veruit superieur in vergelijking met de airbrush-verf omdat Levis-muurverf wel dekt (airbrush verf doet dat niet) en omdat het wel blijft kleven op bijna iedere ondergrond (airbrush verf doet dat dus ook niet).  Goed, we maken demo-rotsen en, omdat we dan toch bezig zijn, besluiten we om twee rotsen te vervangen.

But, before we're starting to airbrush our rocks with Levis wallpaint, we need to make some demos, because using Levis wallpaint in our airbrush, we haven't done, yet.  Why then do we choose Levis wallpaint?  To begin with, our palette of colours get increased by factor 20.  Besides that, Levis wallpaint is far superior, when you compare it with airbrush paint, since Levis wallpaint covers up where you paint (airbrush paint doesn't do that) and since Levis wallpaint sticks almost to any surface you want (airbrush-paint doesn't do that, neither).  Alright, we're making demo-rocks and, because we're doing that anyway, we decide to replace two rocks.

Onze malletjes. / Our moulds.

De voorbereidingen. / The preparations.

Ik spuit nieuwe rotsen. / I spray new rocks.

Tim verwijdert oude tegellijm uit onze emmer. / Tim removes old glue for tiles out of our bucket.

Terwijl ik de rotsen uitsnijd die we nog hebben. / While I cut the rocks we still have.

Om hen te bedekken, hebben we echter nieuwe tegellijm nodig. / To cover them up, we need new glue for tiles.


De twee stenen die vervangen moeten worden. / The two stones that need to be replaced.

Goed, we beginnen eraan. / Good, we begin.

Onze tafel. / Our table.


De turf, waarvan we een staaltje binnenkregen.  Droog en ziet er mooi uit. / The peed, of which we got an example.  It's dry and looking good.

De chaos in huis. / The chaos in our home.


Ayla slaapt door alles heen. / Ayla sleeps through anything.

Ondertussen ben ik nog bezig. / In the meantime, I'm still busy.


Tim graveert de demo te vroeg uit.  Niet dat dit enig belang heeft, overigens... / Tim is engraving a demo-rock too early.  Not that it matters in the least...
Dan komen onze twee stenen aan de beurt. / Then, our two rocks appear on the scene.


Tot we dit resultaat bekomen. / Until we reach this result.
dinsdag 28 februari 2012

Airbrushen met Levis Acrylverf. / Airbrushing with Levis Acryl Paint.

's Anderendaags wachtte Tim me op met een postpakket.  / The day after, Tim waited for me with a parcel.
Daarin zaten 5 200 ml flesjes airbrush-verf die elk 20 euro kostte... / In it were 5x 200 ml bottles with airbrush-paint that cost each 20 euro...

Hoewel deze combinatie perfect kan, is ze in tussentijd al volledig achterhaald geworden. / Although this combination can perfectly work, in the meantime it has become completely obsolete.

We verven de naden van onze stenen. / We paint the grains in our rocks.Vlekkie keek toe vanop een afstand. / Vlekkie watched from a distance.

Ik liet mijn borstel vallen en kuiste het op met Instanet.  Een volgend bewijs dat Instanet perfect te gebruiken is als oplosmiddel voor Levis-muurverf, zolang deze nog nat is. / I dropped my brush on the floor and cleaned it with INSTANET.  This is the next proof that INSTANET is a good solvent for Levis Acryl-Wall-Paint, as long as it is wet.

Vlekkie dacht er het hare over... / Vlekkie wasn't paying much of attention...

Maar, voordat we Levis-muurverf door onze pistolen jagen, als experiment, om ze dan onmiddellijk in Instanet onder te dompelen, moesten we iets hebben dat uitgedroogde verfresten van Levis-muurverf kan oplossen.  Want, airbrush-materiaal is werkelijk te duur speelgoed om veel risico's mee te lopen.  Wij dus op zoek en we vonden dit: cellulose thinner. / However, before we can spray Levis-Acryl-Wall-Paint through our pistol and immediately let them soack in Instanet, as an experiment, we needed something to dissolve old, dried up remnants of paint.  Since airbrush-material is way too expensive, to fool around with.  We went on a search and returned with this: cellulose thinner.

Dat cellulose thinner (rechter potjes) dezelfde eigenschappen had dan gewone thinner... / That cellulose thinner (cups on the right) has the same properties as ordinary thinner...

Dat werd ons al snel duidelijk... / Became obvious quiet quickly...

In de linkerpotjes zat terpentijn, een mogelijke verdunner, volgens sommigen. Bij ons schiftte het met Levis-muurverf onmiddellijk. Mislukt experiment. / In the left cups was terpentine, a possible solvent, according to some. But, it didn't work. Failed experiment.

Ander experiment.  Ik houd een wattenstaafje in cellulose thinner. / Another experiment.  I put a bud in cellulose thinner.

En ga er verdroogde verfresten van Levis-muurverf  mee te lijf. / And, attack with that some old, dried up Levis-Acryl-Wall-Paint.

Het resultaat is duidelijk.  Dit wil zeggen dat we vanavond nog Levis-muurverf gaan jagen door onze airbrush. / The result is obvious.  This means that tonight we will spray Levis-paint through one pistol.

Maar, eerst geef ik u de resultaten van onze schilderwerken mee.  Onze stenen zijn prachtig geworden, volgens ons.  Ze zijn zelfs zo mooi geworden dat Tim het idee opperde om heel de achterwand met dat motief te versieren.  Het idee alleen al geeft me vleugels. / However, first I give the results of our painting.  Our rocks have become very nice, at least according to us.  They even became so beautiful that Tim suggested to me to build a new background in that pattern.  The idea alone gives me wings!
Voor het volgende experiment, maakte ik deze tekening met 6 cl verf, bestaande uit 2 cl water en 4 cl Levis-muurverf. / For the following experiment, I painted this drawering with 6 cl of paint, existing out 2 cl of water and 4 cl of Levis acryll paint.

We laten het pistool in Instanet weken, na het eerst 3x doorspoten te hebben (ook met Instanet). / We let the pistol soack for a night, after having sprayed 3x Instanet through it.