dinsdag 31 januari 2012

Goed en Slecht Nieuws. / Good en Bad News.

Verslagje van vandaag. / Report of today.

Het goede nieuws van de dag: Conrad heeft ons een e-mail gestuurd en gezegd dat ze onze airbrush willen inruilen voor een andere.  Het slechte nieuws: het kan tot 3 weken duren, eer het nieuwe toestel hier is...  / The good news of the day: Conrad has sent us an e-mail and confirmed that they want to trade our airbrush for a new one.  The bad news: it may take 3 weeks before our new airbrush will arrive...

Zodoende: wij gaan tegellijm maken. / And so, we're making glue for tiles.

Er ontbreekt nog water en Kompactuna: ik neem alvast Kompactuna. / We still lack water and Compactuna: I take Compaktuna.


Ayla krijgt er blauwe oortjes van. / Ayla's ears turn blue.

Dan neem ik de boor... / Then, I take the drill...

En, probeer de mixer er weer op te zetten... / And try to attach the mixer...

Onze eerste mengeling staat klaar.  Want we hebben gemerkt dat we met 1 kilo tegellijm maar 1 steen kunnen doen.  Op die manier gaat het niet vooruit, natuurlijk... / Our first mixture is ready.  We've noticed that we can do just 1 rock with 1 kilo of glue for tiles.  This way, we can work forever...

Dus, we mixen 2 kilo tegellijm. / So, we mix 2 kilos of glue for tiles.

Nadien wordt de 2 kilo uitgesmeerd over 1 steen van 15 cm en 1 steen van 10 cm. / After that, we use the glue to covver 1 rock of 10 cm and one rock of 15 cm.

Dat geeft dit resultaat. / This is the result.


En we doen er de achterkant mee van de steen die gisteren goed gelukt is.  De laag tegellijm, waarmee we de andere bekleedden, is te dun bevonden.  Vandaar onze conclusie: we kunnen met 1 kilo tegellijm maar 1 steen doen. / We use it also to cover the backside of the rock, that worked out alright, yesterday.  We think that the layer of glue on the other is too thin.  So, we conclude that with 1 kilo of glue we can cover only 1 rock.

Mr. Magic does it again...
Tot er dit resultaat is. / Until we got this result.


Ik neem de laatste afwerking voor m'n rekening. / I take care of the finishing touch.Filmpjes! / Movies!

zondag 29 januari 2012

11 Uren. / 11 Hours.

Vandaag 11 uur gewerkt.  Met dit als resultaat... / Today we worked for 11 hours.  With this result...


Tim begint de dag met het nazien van het pistool.  We hebben namelijk een e-mail van Conrad aangekregen, waarin staat uitgelegd wat we moeten (maar het werkt natuurlijk niet). / Tim starts the day with ckecking the pistol, again.  We've received an e-mail of Conrad, explaining to us what we needed to do (but, of course, it doesn't change a bit)...


Ondertussen ben ik bezig met een nieuwe rots te maken. / In the meantime, I'm making a new rock.


De bedoeling was deze rotsen tot aan het wateroppervlak door te trekken om zodoende de naad tussen twee achterwandplaten te verbergen.  Het idee was niet slecht.  Toch verwerpen we het onmiddellijk.  Want, nog rotsen bijmaken heeft, brengt niets bij aan onze compositie en we willen nu ook niet teveel zwemruimte van de vissen afnemen.  Oplossing: zie foto. / The intention was to have rocks until the surface of the water, to hide that way the narrow crevice between two plates of our bachground.  It wasn't a bad idea.  And yet, we dismiss it immediately.  Because to fabricate additional rocks doesn't help our composition and we don't want to take too much swimming area away from our fish.  The solution: see photo.

Ayla week niet van onze zijde. / Ayla remained all the time near us.

En, ook Vlekkie was present. / And, Vlekkie too was present.

Om over te schakelen op ons back-up plan, moeten we de tafel eerst opruimen. / To change to our back-up plan, the table needs to be cleared.


Dan begin ik al onze stenen te versmallen in de diepte. / Then, I begin to cut the rocks smaller.Tim maakt hun onderkanten egaal, opdat ze zouden blijven staan. / Tim egalises their bottom, so they can stand on their own.

Tot we dit resultaat bekomen. / Until we come to this result.


Het is 22.00 u.  Tijd om de inwendige mens wat te versterken. / It's 22.00 h.  Time to eat.

We gaan tegellijm mixen.  De boor en onze nieuwe mixer. / We are going to mix glue for tiles.  The drill and our new mixer.

De juiste hoeveelheid water. / The right amount of water.

En, de juiste hoeveelheid Compaktuna. / Mixed with the right amount of Compaktuna.

Volgende tegenslag: we waren van plan om de tegellijm op te kleuren door te pigmenteren.  Dus, kochten we pigmenten. / Next set-back: we intended to colour the glue for tiles by using pigments.  So, we bought pigments.

Maar, nadat we maar liefst een hele tube gebruikt hadden bij 1 kilo tegellijm, was het resultaat nog lang niet donker genoeg naar onze smaak. / But, after we used 1 whole tube in 1 kilo od glue for tiles, the result wasn't dark enough for us.

Toen we er echter een scheutje zwart bij hadden gedaan, kleurde alles zwart. / When we added a little bit of black, it all turned black.

Resultaat: pigmenten buiten en we zullen onze stenen wel zelf verven in de kleur dat we willen.  Veel goedkoper, veel betrouwbaarder en geen tijdverlies.  Goed, we herbegonnen. / Result: we give up the pigments and will paint the rocks ourselves.  Much cheaper, much more reliable and no waste of time.  Good, we started again.

Ziezo, dat zit er ook weer op. / And, it's ready.

Ik begin de tegellijm uit te smeren. / I 'make' a rock.


En Tim neemt de eindafwerking voor z'n rekening. / And, Tim takes care of the finishing touch.


Voor onze tweede steen maak ik snel een  steun. / For our second rock, I make a support.


Mister Magic does his magic...

Tot hij deze resultaten bereikt. / Until he reaches these results.


Hier zit volgens Tim de fout in onze airbrusher. / This is the reason why our airbrush doesn't work.