woensdag 13 maart 2013

Touwen en Koorden. / Ropes and Strings.

Ook goedenmorgen! / And, good morning to you!


We hebben de touwen van het gordijn genomen... / We took the ropes of the curtain...


En tot hier voortgeleid. / And, led them father, until this point.


Nu plakken we ze vast. / Now, we're glueing them.


Het laatste eindje touw van het gordijntje, zit al vast. / The last piece of rope of the curtain, is already fixed.


Tim komt binnen met Ayla. / Tim enters my appartment with Ayla.


En, bekijkt mijn viooruitgang met belangstelling. / And, looks at my progress with interest.


Zover staan we, dus... / We are this far...


Hier ben ik 5 touwen naast elkaar in een moeilijke hoek aan het leggen. / Here I'm putting 5 ropes next to one another in a difficult angle.


Hier ook. / Here, too.


Ze worden aan de kunstmatige wortel vastgelijmd. / They're getting glued to the artificial root.


Dat geeft dit resultaat. / It gives this result.


'Ben ik niet knap?' / 'I'm pretty, no?'


We leiden de touwen... / We lead the ropes...


Verder naar beneden... / Farther down...


Tijdelijke resultaten. / Temporary results.
Eindresultaat. / End-result.


Nu moet er nog gelijmd worden... / Now, there needs to be glued...


Wat ik hier doe... / What I'm doing here...


Een laatste kritische blik... / One last critical look...


Het gelijmde eindresultaat. / The glued end-result.