zondag 10 maart 2013

De koorden, deel II. / The Ropes, part II.

Goed, we beginnen waar we zaten. / Alright, let's start...


Eerst vlecht ik een tweede koord om de eerste. / I braid a second rope around the first one...


En, leid de koord verder... / And, lead it farther...


Langsheen de wortel... / Alongside the root...


Onze beessies... / Our pets...


Ayla...


Vlekkie...


Ik werk voort, tot ik hierbij uitkom... / I work on untill I reach this point...


Ik vlecht een derde koord over de eerste twee... / I braid a third rope over the first two...


'Baasje, de bel gaat..!' / 'Master, the doorbell rings..!'


'Wie is dat, baasje?' / 'Who is that, master..?'


'Ben jij eigenlijk feitenlijk wel te doen..?' / Are you actually okay..?'


'Niets in de voeten...' / Nothing in her shoes...'


'Niets in de handen...' / 'Nothing in her hands...'


'Gecheckt, baasje..!  Volgens mij is deze dame wel te doen..!' / 'Checked, master..!  According to me, this lady looks okay..!'


Als je Ayla's vertrouwen wil winnen, Yvette, speel je er best mee. / If you want to gain Ayla's confidence, Yvette, you'd better play with her.


'Oei...  Da's hoog...' / 'Oh...  That's high...'


'Nee...  Zo kom ik er ook niet...' / 'No...  This won't work...'


'Hoe moet ik dat nu oplossen..?' / 'How do I solve this problem..?'


'Hebbes..!' / 'Got it..!'


'Langs achteren..!' / 'From behind..!'


'Nu is het enkel een kwestie van trekken..!' / 'Now, it's just a matter of pulling..!'


'Ziezo...  Ander slachtoffer gezocht...' / 'Alright..!  In search for another victim..!'


'En, gevonden..!' / 'Found one..!'


Ik werk voort en zit ondertussen al zover... / I work on and reach this point...


'Dis is mijn bal...  En, daarmee uit...' / 'This is my ball...  And, that's the end of it...'


Het lijmpistool wordt bovengehaald... / The Bison Glue Gun is prepared...


Ons werk voor de dag zit er bijna op... / Ou work for today is nearly finished...


Niet, Vlekkie..? / Isn't it, Vlekkie..?


'Huh..?  Wie..?  Wat..?  Waar..?  Wanneer..?' / 'Huh..?  Who..?  What..?  Where..?  When..?'


'Wat heb ik toch dom personeel..!' / 'What a DUMB servant, I have..!'


'Mij daarvoor wakker maken..!  Hoe krijgen ze het verzonnen..?!' / 'Waking me up, just for that..?!  How can he even imagine that..?!


De koorden plakken vast... / The ropes are glued...
Later op de avond wil Bert het ook eens proberen met één hand... / Later in the evening, Bert wants to try it too, with one hand...


Hij slaagt erin... / And, he succeeds...