woensdag 20 maart 2013

Betere Foto's, deel XV. / Better Pictures, part XV.Ik heb m'n volledig foto-archief (12.000 foto's in 2 jaar tijd) nagekeken en herleid tot 890 foto's. Hieruit zal ik m'n beste foto's (een 100 tot 150-tal) destilleren.

I have revised my complete archive of pictures (12.000 pics after just 2 years) and reduced it to 890 pictures. Out of these, I'll destill my best pictures (between 100 and 150 pics).

Dit is het vijftiende deel van m'n betere foto's.   Alhoewel er nog vaak geexperimenteerd wordt met beeldopbouw, begint er meer lijn te komen in de resultaten.  Mijn stijl om foto's te trekken, wordt steeds duidelijker.  Alhoewel deze beelden nog niet tot m'n beste foto's gerekend kunnen worden, ben ik meer zo veraf.  Dit deel is een samenvatting van 4 wandelingen.  

This is the fifteenth part of my better pictures.   Although I'm still experimenting a lot with the structure of an image, the results of these experiments are starting to look more or less okay.  My style to take pictures becomes more clear.  Although these images can't be counted to my best photos, I'm getting close.  This part is a summary of 4 walks.


Ik vertrek op een marathon langs 4 gemeenten: Lier-Duffel-Lint-Hove-Boechout-Lier.  Een zicht vanop de Vesten te Lier. / I leave for a marathon along 4 municipalities: Lier-Duffel-Lint-Hove-Boechout-Lier.  A view from the Vesten.


Langs de Nete. / Alongside the Nete.


Naar Lint. / Towards Lint.


Op een kerhof naast langs de Bouwenstraat te Lint. / On a cemetery next to the Bouwenstraat in Lint.


Ik verlaat het kerkhof. / I leave the cemetery.


Onderweg langs Hove en Boechout. / Along the way towards Hove and Boechout.


De terugweg naar Lier. / The road back to Lier.
Even buiten Lier. / Outside of Lier.


Een waardige afsluiter van een heerlijke dag. / A worthy closure of a fantastic day.


De dancing 'Bar-Cles' te Emblem. / The dancing 'Bar-Cles' in Emblem.


Langs het Nete-kanaal. / Alongside the Nete-channel.


Het Spuihuis te Lier. / The Spuihuis in Lier.


In Anderstad, het natuurgebied van Lier. / In Anderstad, the nature-preserve of Lier.


De dijk langs het Nete-kanaal. / The dyke alongside the Nete-channel.