woensdag 27 maart 2013

Opnieuw Rotsen. / Rocks, Once More.

Ik kom hierbij uit wanneer ik opsta. / This was on my table, this morning.


Op tafel liggen alle overschotjes PU, die we hadden toen we de stenen maakten. / All of the leftovers of PU, which we had, when we've made our rocks.


Ik moet hiervan een min of meer rechthoekige steen maken. / I need to make a more or less rectangular rock out of piece of PU.


Dus snijd ik er de kantjes af.  Leuk, hé?  Tot ik ontdek dat deze steen onbruikbaar is.  Leuk, hé? / So, I cut the edges.  Funny, isn't it?  Until I discover that I really can't use this piece of PU.  Funny, isn't it?


Goed, ik zoek er een kleiner steentje uit en kleef er dubbelzijdige tape op. / Alright, I've found a smaller rock and have put sided tape on it


Hier kleeft hij tegen de achterwand. / Here, the rock sticks to the background.


Goed... / Alright...
Ik ben vertrokken... / I took off...
Tussentijdse resultaten. / Temporary results.


Dan komt m'n maatje langs om me te helpen... / Then, my mate drops by to help me...


Zijn avondeten en kopje thee... / His souper and cup of tea...


Tim is in the house...


Ondertussen werk ik voort... / In the meantime, I work on...
De dubbelzijdige tape doet moeilijk... / The sided tape acts up...


Hebbes..! / Got it..!


Hier ben ik een steen aan het snijden. / Here, I'm cutting a rock.
Met Vlekkie... / With Vlekkie...


We bekijken de situatie... / We look at the situation...


En besluiten er nog een steen bij te doen... / And decide to add one rock...


Hier staat een nieuw bankje, gekregen van Eddy... / Here stands the new stool, Eddy gave me...


Het eindresultaat. / The final result.


Het bekijken van deze beelden moet Eric tot wanhoop drijven... / Looking at these pictures must drive Eric totally crazy...


Want, ik reken op hem om dit decor in m'n bak te plakken... / Because, I'm counting on him to glue this BG in my tank...


En, het zal een gepuzzel worden, dat kan ik je verzekeren...  Sorry, maatje..! / And, it promisses to become a puzzle, I can assure you...  Sorry, mate..!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten