vrijdag 15 maart 2013

Bouw Kunstmatige Wortels Afgewerkt. / Building Artificial Roots Finished.

Dit is de plaats waar onze rotsen stonden. / This is the place where our rocks with roots stood.


En, dit is de plaats waar ze staan. / And this is the place where they're standing, now.


Tim is al aan het werken. / Tim's already working.
Ik neem het over van hem... / I take over from him...


En. lijm het laatste koordje aan het einde van de de wortel... / And, glue the last piece of rope to the end of the root...


Een close-up van onze stenen. / A close-up of our rocks.


Wanneer wij zeggen de beschikbare ruimte maximaal benutten... / When we say using the available space to the max...


Bedoelen we wel tot op de laatste centimeter... / We mean until the last centimeter...


Een tijdelijk resultaat. / A temporary result.


Tim en het tijdelijke resultaat. / Tim and the temporary result.


Wij en het tijdelijke resultaat. / We and the temporary result.


Na de fotogelegenheid voor onze fans, moet er voortgewerkt worden.  Ziehier onze elektriciteitsvoorziening... / After this photo-oppertunity for our fans, we need to work on.  This is our electricity supply...


Ik verleg hem wat... / I move it a bit...


Ziezo... / Like that...


Ik begin met de hoek te plakken... / I start with glueing the corner...


En werk de wortels af, langs de centrale as... / And, finish the roor alongside the central axis...
Het eindresultaat. / The end-result...


Enkele close-ups. / Some close-ups.


De bouw van de wortels is gedaan.  Nu is het tijd voor een feestje. / The construction of the roots is finished.  Now, it's time for a small party.