dinsdag 12 maart 2013

Betere Foto's, deel XIII. / Better Pictures, part XIII.

Ik heb m'n volledig foto-archief (12.000 foto's in 2 jaar tijd) nagekeken en herleid tot 890 foto's. Hieruit zal ik m'n beste foto's (een 100 tot 150-tal) destilleren.

I have revised my complete archive of pictures (12.000 pics after just 2 years) and reduced it to 890 pictures. Out of these, I'll destill my best pictures (between 100 and 150 pics).


Dit is het dertiende deel van m'n betere foto's.   Ik zit nog steeds te experimenteren met  beeldopbouw, gezien de vele verticale foto's.  Troost je, ook dat gaat over.  Daarnaast zie je een aantal beelden die goed van compositie zijn.  Niet vernieuwend, niet spectaculair maar gewoon goed.  Je ziet mijn fotografische blik op de wereld ontstaan.

This is the thirteenth part of my better pictures.  I'm still experimenting with the rendering of an image.  That's why so many vertical photos are present in this part.  Don't worry, it's a stage that passes.  Besides, you notice also a number of picturen, of which the composition is good.  Not innovatory, not spectacular but plain good.  You can see how my photographical look at the world develops.
Bij Dries van Noten. / At the home of Dries van Noten.


Aan de overkant van De Vesten.  Deze foto moest té gehaast getrokken worden. / At the other side of De Vesten.  This picture was taken too hastily.


De Vesten te Lier.  De Bloemmolen, op de achtergrond. / The Vesten at Lier.  The Bloemmolen (name building), in the background.

De Vesten te Lier. / The Vesten in Lier.


De Nete. / The Nete.

Dit is getrokken in een kleine zijstraat van de Mechelsesteenweg... / This is taken in a small side street of the Mechelsesteemweg...


Dus, de naam van het kleine straatje is: Mechelsesteenweg... / So, the name of this side street is: Mechelsesteenweg...


Langsheen 'De Ringen', het landgoed van Dries van Noten...  / Alongside 'The Rings', the estate of Dries van Noten...

Uitzicht op het park van Lier. / View on the park of Lier.

Onderweg naar Duffel. / Along the way to Duffel.
Langsheen De Binnenweg... / Alongside The Binnenweg... Ik keer weer... / I return...


Onder een bewokte hemel... / Under a clouded sky...

De Mosdijk. / The Mosdijk.


Aan het Netekanaal. / At the Nete-channel.


De Vesten te Lier. / The Vesten in Lier.

Twee maal. / Two times.