vrijdag 29 maart 2013

Epoxy. / Epoxy.

Vandaag hebben we geepoxyceerd. / Today we've used epoxy.


Ziehier de bewijzen. / And, this is the proof.


We moesten een kleine beschadiging herstellen aan één van m'n achterwandplaten. / We needed to repair some damage at one of my plates.


Voor de rest hebben we onze stenen gedaan. / For the rest, we've coated our rocks with one layer of epoxy.


Morgen gaan we naar een feestje en zondag rusten we daarvan uit. / Tomorrow we're going to a party and Sunday we rest.


Maandag is onze vaste rustdag.  Dus, dinsdag werken we voort. / Monday is our day off.  So, Tuesday we work on.