donderdag 7 maart 2013

Goede Dag, Weinig Vooruitgang. / Nice Day, Little Progress.

Toen ik wakker werd, deze namiddag, was het zonnig weer... / When I woke up this afternioon, it was sunny...


Dus, ik naar buiten om fotokes te trekken... / So, I went outside to take some pictures...


Maar veel heb ik er niet getrokken door de bewolking die kwam opzetten... / But, I didn't take a lot, because it became cloudy...


Boogy en Tim stonden me op te wachten toen ik thuiskwam. / Boogy and Tim were waiting on me, when I returned home...


Hier geeft Boogy zijn stempel van goedkeuring aan ons nieuw machien. / Here gives Boogy his stamp of approval for our new machine.


Ik haal de wortels uit de mal om nog twee tentjes te zetten. / I get the roots out of the mould to make two additional tents.


Het eerste tentje komt hier. / The first tent comes here.
Ayla. / Ayla.


Ondertussen werk ik door... / In the meantime, I work on...


Tot dit het eindresultaat is... / Until I reach this result...


Tim vindt het tijd om ons nieuw machien uit te testen. / Tim thinks that it's time to try out our new machine.


Hij pakt het uit... / He unpacks it...


En, bekijkt het... / And, looks at it...


Volgens Tim begint het met een tape op het machien te zetten... / According to Tim, it all begins by placing a tape in the machine...


Dan de tape door het machien te trekken... / You pull the tape through the machine...


En, het einde van de tape om te plooien... / And, fold the tape in the end...


Ondertussen is Boogy in mijn berging geraakt en is zo onder de indruk gekomen van mijn voorraad melk en cola, dat er een foto van wil trekken.  Wat hierbij gebeurd is, zou ik denken... / In the meantime, Boogy discovers my supply of milk and cola and is so overwhelmed by it that he wants to take a picture of it.  And, that's what happened...


We proberen het machien uit.  Tims methode werkt, concluderen Boogy en ik. / We try out our new machine.  Tim's method works, Boogy and I conclude.


Het resultaat. / The result.


Het nieuwe tentje... / The new tent...


Hier als eerste afgebeeld... / Gets depicted here as first...


Het tweede tentje aan de zijtak achteraan. / The second tent at the branch at the back of the mould.