zaterdag 1 februari 2014

Hdr: Duffel VI. / Hdr: Duffel VI.

Op 3 oktober 2013 ondernam ik een lange tocht naar de Vlaamse gemeente Duffel.  Dit is het vijfde deel van het verslag hierover.  Gisteren trok ik door Tallaart te Lier.  Vandaag rijd ik vervolg ik die straat tot ik in de Wandelingstraat te Duffel kom.  Die volg ik tot ik de Mijlstraat te Duffel bereik.

On 3 October 2013, I've made a long walk to the Flemish municipality of Duffel.  This is the fourth part of the report of that walk.  Yesterday I went through Tallaart in Lier.  Today I drive through the Wandelingstraat in Duffel.  I follow that street until I reach the Mijlstraat in Duffel.
Ik volg Tallaart te Lier nog even. / I follow Tallaart in Lier still a bit.

Vanaf het momemt dat Tallaart Duffel's grondgebied bereikt, heet de straat de Wandelingstraat te Duffel. / From the moment on that Tallaart reaches the territory of Duffel, this street is called the Wandelingstraat in Duffel.
De Wandelingstraat is een zeer mooie straat... / The Wandelingstraat is a very beautiful street...
Maar de zon staat al te laag om ze goed voor te stellen... / But the sun is too low in the sky to porperly introduce this street...
Ik bereik de Mijlstraat te Duffel... / I reach tthe Mijlstraat in Duffel...