donderdag 6 februari 2014

Hdr: Sint-Gummarusstraat te Ranst II. / Hdr: Sint-Gummarusstraat in Ranst II.

Op 4 oktober ben ik naar de Sint-Gummarusstraat gereden te Ranst.  De Sint-Gummarusstraat ligt te midden van een mooi gebied, samen met de Heidestraat, Sint-Jozef, de Klaverstraat en bij uitbreiding de Tongelweg, de Emblemsesteenweg, de Kreupelstraat en de Nierlendenstraat.  Volgend seizoen ben ik van plan deze streek eens grondig te bezoeken.  Voor vandaag blijf ik bij de beperkte kring.  Dit is tweede deel van het verslag, daarover.  Gisteren bereikte ik het Safipad.  Vandaag volg ik dat pad tot ik de Klaverstraat te Ranst kruis.

On 4 October I drove to the Sint-Gummarusstraat in Ranst.  The Sint-Gummarusstraat is located in the midsth of a very nice area, together with the Heidestraat, Sint-Jozef, the Klaverstraat.  With the possibility to expand your trip to the Tongelweg, the Emblemsesteenweg, the Kreupelstraat and the Nierlendenstraat.  Next season, I intend to visit this area thoroughly.  But, for today, it remains limited to the smaller circle.  This is the second part of the report about my journey.  Yesterday I arrived at the Safi-path.  Today, I continue this path until I cross the Klaverstraat in Ranst.
Ik volg het Safipad te Ranst. / I follow the Safi-path in Ranst.
Het Safipad loopt tot Broechem (Ranst)... / The Safi-path goes all the way to Broechem (Ranst)...
En is dus verschillende kilometer lang... / And so it's several kilometer long...
Rechts loopt het Safipad door.  Links begint de Klaverstraat. / On the right, the Safi-path continurs its way.  To the left starts the Klaverstraat.


Ik kies de Klaverstraat... / I choose the Klaverstraat...
De Klaverstraat te Ranst... / The Klaverstraat in Ranst...