vrijdag 7 februari 2014

Situatie van Auqarium. / Situation of Aquarium.

Het is alweer meer dan een maand geleden, sinds ik voor 't laatst m'n aquarium liet zien.  Er is niet veel gebeurd in tussentijd.  De Agamyxis pectinifrons leven nog altijd, hoewel ze zich overdag niet laten zien.  De Erpetoichthys calabaricus (Rietaal) heeft zijn plekje in de steenhoop gevonden en verlaat de steenhoop erg zelden.  De Macrognathus aculeatus blijkt een ver familielid van onze paling en is dus een schemerdier dat 's avonds pas zijn hol verlaat.  Gedurende de dag verblijven zij ook in de steenhoop.  Ik heb een zesde Macrognathus aculeatus gevonden.  Ofwel is het aaltje ongemerkt mee de bak ingegaan en blijft hij veel kleiner dan zijn soortgenoten, ofwel is het een jong exemplaar, in de bak geboren.  De toekomst zal het uitwijzen.  Van de 6 Heros notatus blijven er nog 4 over: 3 mannetjes en 1 vrouwtje.  En de Sturisoma panamese gaat ongestoord zijn eigen weg en trekt zich niets aan van wat er gebeurt in de bak.

It's more than a month ago, since I showed you for the last time my aquarium.  There hasn't happened a lot, in the meantime.  The Agamyxis pectinifrons are still alive and kicking.  But they don't show themselves as long as the lights are on.  The Erpetoichthys calabaricus has found its place in the pile of rocks and leaves this pile very seldom.  The Macrognathus aculeatus proofs to be a far relative of our eel and thus is a fish that only comes out in the twilight.  During the day, they too remain in the pile of rocks.  I've found a sixth Macrognathus aculeatus.  Or it is an eel that went into the tank unnoticed and remains much smaller than his congeners, or it is a young specimen, born in the tank.  The future will tell.  There remain still 4 Heros notatus of the original 6: 3 males and 1 female.  And, the Sturisoma panamese goes its own way without considering what's happening in the tank.
Dit is mijn aquarium. / This is my aquarium.


Dit is één van m'n Heros notatus. / This is one of my Heros notatus.
Een tete-a-tete... / They need to talk about something...


Zij aan zij... / Side by side...


De Macrognathus aculeatus. / The Macrognathus aculeatus.
Alle ogen op het voedsel gericht... / All of the eyes aimed at the food...
De zesde Macrognathus aculeats. / The sixth Macrognathus calabaricus.


Hier samen met een Heros notatus. / Here, together with a Heros notatus.
De Erpetoichthys calabaricus. / The Erpetoichthys calabaricus.
De Sturisoma panamese. / The Sturisoma panamese.
Waarom thermometers al niet goed zijn... / An other use of a thermometer...