woensdag 12 februari 2014

Hdr: Wandeling door Lier II. / Hdr: Walk through Lier II.

Op 05/10/2013 maakte ik een korte wandeling door het historische centrum van Lier.  Ik begon aan de Grote Markt en vervolgde mijn weg langs de Vismarkt, de Aragonstraat, de Mosdijk, de Oever om aan de Vesten te Lier te eindigen.  Dit is het tweede deel van verslag daarvan.  Vandaag rijd ik over de Vismarkt te Lier.

On 05/10/2013 I've made a short walk through the historical center of Lier.  I've started at the Grote Markt and continued my way through the Vismarkt, the Aragonstraat, the Mosdijk, the Oever in order to stop at the Vesten in Lier.  This is the second part of report of that walk.  Today, I drive othrough the Vismarkt in Lier.
Op het einde van de Vismarkt te Lier, is er een klein pleintje met deze boom op. / On the end of the Vismarkt in Lier, there is a small saquare with this on it.


Het is herfst en ze hebben zijn afgevallen bladeren al een paar dagen onaangeroerd gelaten. / It's autumn and they left his fallen off leaves alone, for a couple of days.


De Vismarkt te Lier. / The Vismarkt in Lier.


De binnen-Nete. / The inner Nete.
Een zicht op de Sint-Gummaruskerk te Lier. / A view at the church of Sint-Gummarus in Lier.
De Vismarkt te Lier. / The Vismarkt in Lier.


En zo loopt de binnen-Nete verder... / And, so the inner Nete flows further...


Een laatste beeld van de Vismarkt te Lier. / A last image of the Vismarkt in Lier.