zondag 9 februari 2014

Hdr: Sint-Gummarusstraat te Ranst V. / Hdr: Sint-Gummarusstraat in Ranst V.

Op 4 oktober ben ik naar de Sint-Gummarusstraat gereden te Ranst.  De Sint-Gummarusstraat ligt te midden van een mooi gebied, samen met de Heidestraat, Sint-Jozef, de Klaverstraat en bij uitbreiding de Tongelweg, de Emblemsesteenweg, de Kreupelstraat en de Nierlendenstraat.  Volgend seizoen ben ik van plan deze streek eens grondig te bezoeken.  Voor vandaag blijf ik bij de beperkte kring.  Dit is vijfde deel van het verslag, daarover.  Gisteren bereikte ik de Heidestraat te Ranst.  Vandaag volg ik die straat.

On 4 October I drove to the Sint-Gummarusstraat in Ranst.  The Sint-Gummarusstraat is located in the midsth of a very nice area, together with the Heidestraat, Sint-Jozef, the Klaverstraat.  With the possibility to expand your trip to the Tongelweg, the Emblemsesteenweg, the Kreupelstraat and the Nierlendenstraat.  Next season, I intend to visit this area thoroughly.  But, for today, it remains limited to the smaller circle.  This is the fifth part of the report about my journey.  Yesterday I arrived in the Heidestraat te Ranst.  Today, I follow that street.
De Heidestraat te Ranst. / The Heidestraat in Ranst.


De Heidestraat is een vrij lange straat... / The Heidestraat is quite a long street...


Met verscheidene prachtige woningen ernaast... / With several beautiful houses next to it...


De Heidestraat te Ranst. / The Heidestraat in Ranst.