donderdag 13 februari 2014

Hdr: Wandeling door Lier III. / Hdr: Walk through Lier III.

Op 05/10/2013 maakte ik een korte wandeling door het historische centrum van Lier.  Ik begon aan de Grote Markt en vervolgde mijn weg langs de Vismarkt, de Aragonstraat, de Mosdijk, de Oever om aan de Vesten te Lier te eindigen.  Dit is het laatste deel van verslag daarvan.  Vandaag rijd ik door de Mosdijk te Lier, kom de Vesten tegen en volg die tot aan de Leuvense Poort.

On 05/10/2013 I've made a short walk through the historical center of Lier.  I've started at the Grote Markt and continued my way through the Vismarkt, the Aragonstraat, the Mosdijk, the Oever in order to stop at the Vesten in Lier.  This is the last part of report of that walk.  Today, I drive through the Mosdijk in Lier, I encounter the Vesten and follow those until I reach the Leuvense Poort.
De brug aan het einde van de Aragonstraat, met zicht op de Sint-Gummaruskerk te Lier. / The bridge at the end of the Aragonstraat, with a view at the church of Sint-Gummarus in Lier.
Ik rijd door de Mosdijk te Lier. / I drive through the Mosdijk in Lier.


De Oever te Lier. / The Oever in Lier.


Dan kom ik de oude stadwallen tegen... / Then, I encounter the old city-walls...
Genaamd de Vesten van Lier... / Called the Vesten of Lier...
Ik volg de Vesten... / I follow the Vesten...


Tot ik aan de Leuvense Poort kom. / Until I arrive at the Leuvense Poort.