vrijdag 7 februari 2014

Hdr: Sint-Gummarusstraat te Ranst III. / Hdr: Sint-Gummarusstraat in Ranst III.

Op 4 oktober ben ik naar de Sint-Gummarusstraat gereden te Ranst.  De Sint-Gummarusstraat ligt te midden van een mooi gebied, samen met de Heidestraat, Sint-Jozef, de Klaverstraat en bij uitbreiding de Tongelweg, de Emblemsesteenweg, de Kreupelstraat en de Nierlendenstraat.  Volgend seizoen ben ik van plan deze streek eens grondig te bezoeken.  Voor vandaag blijf ik bij de beperkte kring.  Dit is derde deel van het verslag, daarover.  Gisteren bereikte ik de Klaverstraat.  Vandaag volg ik die straat tot ik in Sin-Jozef te Ranst verdwijn.

On 4 October I drove to the Sint-Gummarusstraat in Ranst.  The Sint-Gummarusstraat is located in the midsth of a very nice area, together with the Heidestraat, Sint-Jozef, the Klaverstraat.  With the possibility to expand your trip to the Tongelweg, the Emblemsesteenweg, the Kreupelstraat and the Nierlendenstraat.  Next season, I intend to visit this area thoroughly.  But, for today, it remains limited to the smaller circle.  This is the third part of the report about my journey.  Yesterday I arrived in the Klaverstraat.  Today, I follow that street until I cross Sint-Jozef in Ranst.
Ik rijd door de Klaverstraat te Ranst. / I drive through the Klaverstraat in Ranst.
De Klaverstraat is maar een kort straatje... / The Klaverstraat is but a short street...
Maar ze bezit toch een aantal mogelijkheden voor een fotograaf... / However, she has a number of possibilities for a photographer...
Zoals deze boerderij... / As this farm, for instance...
De Klaverstraat te Ranst... / The Klaverstraat in Ranst...


Sint-Jozef te Ranst... / Sint-Jozef te Ranst...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten