maandag 19 november 2012

Problemen met Kleuren. / Problems with Colours.

Vlekkie, wanneer ik thuiskwam van onze winkel waar ik heen moest om een vervangbatterij te halen, opdat m'n nieuw gekocht toestel zou werken.  Ik heb een vervangbatterij gekregen en gelukkig mag ik zeggen dat het nu wel werkt. / Vlekkie, when I came home from our construction-shop, where I needed to be to get a new battery for my new tool, 'cause the one they've sold me, doesn't work.  I got my new battery fortunately, so I'm able to say that my new piece of equipment works.


Maar, omdat ik toch in de winkel was, heb ik ervan geprofiteerd nog een andere verf te kopen voor m'n bodemplaat, omdat er één verfsoort was waarbij ik gisteren fundamentele bezwaren had.  Dit is de nieuw gekochte verf. / However, because I was in the shop, I've bought on new colour for my baseplate, since I have problems with one of the colours that I've bought last Wednesday.


Ik zal eerst uitleggen wat er mis is met de verf.  Dit zijn de Kenia-verven van Levis.  Er zijn 5 Kenia-verven.  Vier ervan staan onder elkaar afgebeeld op de rechterzijde van het boekje (onderaan de donkerste kleur en bovenaan de lichtste kleur).  De vijfde staat er links naast en loopt van boven tot onder.  Op de drie houten plaatjes staan de drie kleuren die ik op een stukje hout heb uitgezet. / First, I will explain what's wrong with that colour.  These are the Kenia-paints of Levis.  There are 5 colours of Kenia-paints.  Four of these are depicted on the right side of the booklet (at the bottom the darkest colour and at the top the lightest colour).  The fifth colour stands on the left of those colours and goes form the top of the page to the bottom.  On the three wooden plates are the colours, that I've bought.


Nu, ik heb enkel de drie donkerste besteld uit het rijtje van de vier Kenia-kleuren die boven elkaar gerangschikt staan.  Ook op de potten staan de namen van de overeenkomstige kleuren.  Maar, heb ik gekregen wat ik vroeg?  Volgens de etiquetten van de potten wel.  Maar, waar is de tweede donkerste kleur gebleven?  Waar?  Zien jullie hem? / Now, I've only ordered the three darkest colours of the 4 Kenia-paints, that are depicted on top of each other.  On the cans too, the names are printed of the three darkest colours.  But, did I get what I asked for?  According to the ettiquetes, I  did.  But, where is the second darkest colour?  Where?  Do you see it?


Want, volgens mij heb ik de vijfde kleur gekregen. / Because, according to me, they gave me the fifth colour.


In elk geval, de kleur die ik gekregen heb, lijkt eerder op de vijfde kleur dan op de tweede kleur ernaast, als je van beneden naar boven begint te tellen. / Anyhow, the colour that I received, looks more like the fifth colour than the second colour, next to it, if you start to count from the bottom up.


Vinden jullie ook niet?  Enfin, ik ga dinsdag terug naar de winkel.  Ik wil hier het fijne van weten. / Don't you agree?  Anyway, I'll return to the shop on Tuesday.  I want to know more about it.


We hebben onze achterwand in zijn basiskleur in de mal gezet. / We've placed our backgound in the mould, in his base-colour.


En, verven de bodemplaat in zijn basiskleur.  De nieuw gekochte kleur (Levis Ambiance Muurverf E4.25.55). / And, paint the baseplate in its base-colour.  The newly bought colour (Levis Ambiance Wallpaint E4.25.55).


Vooral Tim laat zich gaan. / Especially Tim is losing all control.


Op naar het volgende plaatje. / To the next plate.


Nadat we de bovenkanten laten drogen, doen we aan de achterkanten. / After the top-side dries, we paint the bottom-side.


De bedoeling is om meerdere verven te gebruiken bij het verven van de stenen. / Our intention is to use different colours, when we paint our rocks.


Waarschijnlijk zullen we met een spons of met krantenpapier werken, om nuances te leggen in de verschillende kleuren. / Probably we'll use a sponge or paper in order to work with nuances in the different colours.


We weten nog niet juist wat te doen, dus gaan we experimenteren op m'n bodemplaat. / We have never done that, so it's time to experiment with my baseplate.


Ziezo, het zit erop voor vandaag. / The work is done for today.


De borstels liggen te wachten tot ik ze uitspoel. / Our brushes are waiting to be cleaned.