woensdag 21 november 2012

Een Luie Zondag. / A Lazy Sunday.

Zondag is bij ons eigenlijk een luie dag.  Over het algemeen wordt er niet zoveel gewerkt en onze vrienden kunnen al eens langskomen.  Zo ook vandaag... / Sunday, we heve normally a lazy day.  Not much work gets done and our friends can drop by.  Today, too..
We begonnen nochtans hoopvol. / However, we started hopeful...


We legden de houten bodemplaten klaar, die we gisteren geschilderd hadden. / We put the wooden baseplate on the table, that I've painted yesterday.


De bedoeling was dat ik met deze filtermat leerde de bodemplaat te 'bestempelen'.  Want, ik had nog nooit van deze schildermethode gehoord en kon mijn het resultaat ervan niet voorstellen. / The interntion was that I would stamp the baseplate with this piece of wadded filter-material.  Since I've never even heard of such a paint-technique en couldn't imagine the result.


En, toen kwam Boogie langs met een vriend van hem.  Boogie wilde prompt door mij 'bestempeld' worden.  Na aan deze wens voldaan te hebben, stemplde ik voort.  Terwijl we kletsten, zwansden en lachten, vergat ik foto's te trekken die onze vooruitgang toonden. / Then Boogie came by with Dirk.  Boogie wanted to be 'stamped' by me.  After having done that, I continued my work, but I forgot to shoot pictures, which showed our progress.


Dus, komen we meteen aan het eindresultaat. / So, this is the end-result.


Voor mij viel deze kennismaking met de 'stempel-techniek' erg goed mee.  Alleen heb ik besloten om de grondkleur van de plaat te wijzigen in de lichtste Kenia-kleur en met donkerder kleuren te 'stempelen'.  Voor wat de bodemplaat betreft, althans.  Wat onze rotsen betreft verkies ik de donkerste Kenia-kleur als grondlaag, dan met lichtere kleuren 'bestempelen' (de lichtste eerst, maar geen té lichte) om te eindigen met de donkerste Kenia-kleur op deze rotsen te 'stempelen'.  Dan wordt de rotshoop gemaakt en eenmaal hij gemaakt is, zullen we de rotsen als één geheel met algen bespuiten. / The introduction with the 'stamp-technique was a success, according to me.  I've decided repaint the baseplate in the colour Kenia-soft (which is our lightest colour) and to 'stamp' on it with darker colours.  Concerning our rocks, I've decided to paint them in the colour Kenia-intensive (which is our darkest clour).  Once our rock-pile is made, we'll spray algae on it.


Dit is een gedeelte van onze kleurenkaart. / This is a part of our map of colours.


Waaruit we het kleurenpalet samenstellen voor deze aquarium. / That we partially use to decide on the color palette for this aquarium.


We hebben dus de drie Kenia-kleuren (worden misschien 4 Kenia-kleuren, afhankelijk van wat ze zeggen bij de winkel) en de nieuwe zandkleur (Levis ambiance E4.25.55). / So, we've got three Kenia-colours (maybe four, depending on what they will say at the shop) and a new clolour of sand: Levis Ambiance E4.25.55).


Daar horen de nuvolgende kleuren zeker bij: van de rechterbladzijde de hoogste kleur (abrikoos), van de linkerbladzijde de tweede kleur als je van boven begint te tellen én als je van onder begint te tellen.  Ik zoek nog 1 of 2 kleuren die lichter zijn dan de donkerste Kenia-kleur maar donkerder dan de nieuwe zandkleur. / With three colours added from the two pages you see before you: from the page on the right, the highest colour and from the page on the left the second colour, if you start to count from the top to the bottom and from the bottom to the top.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten