vrijdag 2 november 2012

Eind v/d Malletjes. / End o/t Moulds.

Het uitzicht op de straat, als ik opsta zo rond 15.00 u.  Het is een mooie dag, een goede dag dus om komaf te maken met onze malletjes. / The view on the street when I rise around 15.00 h.  It's a nice day, so a good day to finish the story of the making of the moulds


Ik verwittig Tim dat ik wakker ben en begin alvast aan de malletjes. / I let Tim know that I'm awake and I continue making moulds.


De eerste bodemplaat is geboord. / The fist baseplate is drilled.


Dan komt Tim binnen om me te helpen. / At that moment Tim comes in to help me.


Het is als vanouds.  Tim bekommert zich om de vijsjes... / It's like in the old days.  Tim is busy screwing nuts on screws...


Terwijl ik de gaatjes boor... / While I'm drilling holes...


We brengen de dag door op heerlijke fruitsap. / The juice tastes lovely!


Ik boor maar gaatjes. / I keep on drilling holes.


En, Tim blijft met vijsjes in de weer. / And Tim remains busy with screws.


Spoedig zijn er nog maar twee malletjes te maken. / Soon we're down to the last two moulds.


Hier is Tim op zoek naar een moer. / Here, Tim's searching for a nut.


Gefunden! / Gefunden!


Als ik aan de laatste bodemplaat begin gebeurt er dit.  We lossen het op en gaan voort. / When I start at the last baseplate, this occurs.  We solve it and go on.


Tim is aan onze laatste mal bezig. / Tim's working at our last mould.


Even later zijn ze allemaal gemaakt.  M'n tafeltje ziet er inmiddels zo uit. / After a while, all the moulds are made.  My small table looks like this.


Het dysondiseer-machien van de heer Dyson. / Untranslatable.  At least, I can't transulate it.


Gemaakt om tafels te dysondiseren. / Made to dysondisize the table.


Het werk van de dag zit erop maar het is nog vroeg.  Er wordt besloten om er nog een staartje aan te breien.  Daarvoor halen we een oude bekende van onder het stof. / The work of today is done but it's still early.  We decide to do some extra-work.  To do so, we dig up an old friend.


Tim test de hete draadsnijder. / Tim checks this machine.


En, het snijden van Styrodur-platen kan beginnen.  De eerste Styrodur-plaat. / And, we start cutting the Styrodur plates.  The first Styrodur-plate.


De tweede plaat. / The second plate.


De derde. / The third.


En, de vierde Styrodur-plaat. / And, the fourth Styrodur-plate.


Dat geeft dit resultaat in onze mal. / That gives this result in our mould.