dinsdag 27 november 2012

Epoxy, nogmaals... / Epoxy, again...

Na de onderkant van onze bodemplaat geepoxyceerd te hebben... / After coating the backsides of the baseplate with epoxy...


Zal nu juist hetzelfde gebeuren met de bovenkant... / Just the same will happen with the upper-side...


Ik neem dus 80 gram epoxy... / So, I take 80 grams of epoxy...


En begin eraan... / And, start with it...


Dit zijn beelden van het resultaat... / These are pictures of the result...


Na 1 laag epoxy... / After 1 layer of epoxy...


Terwijl die eerste laag droogde, ben ik naar Tim gegaan die zich vandaag wat ziekjes voelde. / While the first layer dried up, I've been tot Tim who felt a bit sick.


Daarna was het de beurt aan de tweede laag. / Then, it was time for the second layer.


Het werk voor vandaag zit erop. / The work is done for today.


De voorkant van de bodemplaat is met twee lagen epoxy bezet. / The fronsides of the baseplate is coated by two layers of epoxy.


Die laat ik nu drogen, vooraleer er morgen een derde laag over te zetten en die in te wrijven met zand. / I let those dry, before putting a third layer on them tomorrow.  With the third layer, I will use sand.