zondag 25 november 2012

Afwerken Bodemplaat. / Finishing Baseplate.

Dit was onze uitgangspsitie, deze middag (rond 17.00 u). / This was our starting point, this afternoon (around 17.00 h).


Ik had gistrerennacht nog een 4de laag over de drie eerste gestempeld. / Yesterday night I've even put a 4th layer on top of the 3 layers.


Zo zag onze bodemplaar eruit, toen we begonnen. / Our baseplate looked like that, when we've started.


Tim begon met een 2de laag over de stenen te zetten. / Tim started with putting a second layer of Kenia-intensive over our rocks.


Tim, aan het schilderen. / Tim, while he's painting.
Terwijl ik de plaat bestempelde... / While I stamp the baseplate...


Met de kleuren Toscane-Pure en Havana-Touch van Levis (de Clores-del-Mundo reeks). / With the colours Toscane-Pure and Havana-Touch of Levis (the Colores-del-Mundo-series).


Onze stenenvoorraad. / Our supply of rocks.


Terwijl Tim de laatste stenen schildert. / While Tim is painting the final rock.
En, onze voorraad met stenen groeit. / And, our supply of rocks is growing.


Ayla ligt erbij en kijkt naar onze activiteiten. / Ayla looks to our activities.


Terwijl onze tafel leeg begint te raken... / While our table is getting cleared...


Bestempel ik onze bodemplaat met de grondkleur Kenia-soft... / I stamp our baseplate with the base colour: Kenia-Soft.


Dan overweeg ik m'n volgende stap... / Then, I contemplate my next move...


En besluit er nog met onze zandkleur nog een over te gaan (E4.25.55)... / And, decide to go over our baseplate with the sandcolour (E4.25.55.)...


Zo ziet het resulaat van de bodemplaat eruit... / Our result looks like that...


Niet om over naar huis te schrijven, dus... / So, it's not a great result...


Maar, om als bodemplaat te dienen (die toch onder het zand begraven wordt), zal het goed genoeg zijn. / But, to function as baseplate (that gets buried under sand), it will do.


Dan worden de stenen op tafel gelegd. / The, the bricks are put on the table.


Evenals onze malletjes. / And, so are our moulds.


Evenals 2 bussen PU-schuijm. / And 2 aerosols of PU-foam.


Het schudden der PU-bussen kan beginnen. / The shacking of the aerosol PU-foam can start.


En, dit is een enstige bezigheid! / This is a serious matter!


Nu willen jullie dat ik begin, niet? / You want me all to start, don't you?


Maar, niet vooraleer m'n sigeretje op is. / But, not before I've finished my cigaret.


Goed, we beginnen. / Alright, we start.


Met Tim vlak achter me, met zijn roerstokje. / With Tim right behind me with his swizzle stick.


Het resultaat. / The result.


Tims magische stokje. / Tim's magical stick.


En, we hebben een accident meegemaakt. / And, we survived an accident.


De PU-schuim vloog overal heen, ook op onze achterwand.  Maar, dat lossen we morgen wel op. / The PU-foam flew everywhere, also on our background.  But, that's going to be solved tomorrow.