zaterdag 4 augustus 2012

't Sas van Viersel. / The Lock of Viersel.

We schrijven 24/07/2012.  We zitten in de enige droge week sinds maart.  Met bovendien zomerse temperaturen, die we - buiten deze ene week - wel kunnen vergeten dit jaar.

It's 24/07/2012.  We are in the only dry week, since March.  Furthermore, with summery temparatures, which we - outside of this week - better forget, this year.

Een uitstekende gelegenheid om eens langs 't Sas van Viersel te rijden.

A great opportunity to drive at the Lock of Viersel.Ik begin de trip aan de Lisperse Poort. / I start the trip on the Lisperse Poort.

De Bernardijnenlaan. / The Bernardijnenlaan.


De eerste ijzeren brug. / The first iron bridge.

Taverne 'Oud Lier'. / Tavern 'Oud Lier'.
De oude poort van wat eens een hek was. / An old gate of what was once a fence.
Naar de tweede ijzeren brug. / Towards the second iron bridge.

De tweede ijzeren brug. / The second iron bridge.

Ik bereik de Beatrijslaan. / I reach the Beatrijslaan.De Kromme Ham. / The Kromme Ham.


Het einde van de Kromme Ham is in zicht. / The end of the Kromme Ham is in view.

Het einde van de Kromme Ham. / The end of the Kromme Ham.

De macht der gewoonte: automatisch rijd ik Beemdweg op. / The power of a habit: automatically I take the Beemdweg.
Maar, ik realiseer me de vergissing bijtijds. / However, I realise my mistake on time.
En, keer op mijn stappen terug. / And, return to where I came from.

De Vredestraat. / The Vredestraat.


De Emblemsesteenweg. / The Emblemsesteenweg.
De Vogelzangstraat. / De Vogelzangstraat.


Op het einde van deze weg ligt mijn favoriet hoevetje. / At the end of this dirt path, my favorite farmhouse is located.

Dit is mijn favoriete hoevetje. / This is my favorite farmhouse.De weg terug. / The road back.

Voort in de Vogelzangstraat. / Farther in the Vogelzangstraat.


Deze fietsen zie ik erg vaak rondrijden, dezer dagen.  Ik noem ze 'kogels'. / I see these bicycles driving around very often, these days.  I call them 'bullets'.


Ik nader het einde van de Vogelzangstraat. / I approach the end of the Vogelzangstraat.

De Nijlensesteenweg.  Ik nader de brug van Broechem. / The Nijlensesteenweg.  I approach the bridge of Broechem.


Onder de brug van Broechem. / Under the bridge of Broechem.


Er komt net een schip voorbij op het Nete-kanaal. / A ship sails over the Nete-channel.

Ik rijd over de dijk langs het Netekanaal naar Viersel. / I drive over the dyke of the Nete-channel to Viersel.

Ik nader de brug van Viersel. / I approach the bridge of Viersel.
Onder de brug van Viersel. / Under the bridge of Viersel.

Het sas van Viersel.  Ze zijn net bezig een schip te versluizen. / The lock of Viersel.  They're just moving a ship through it.
Ze zijn de sluis aan het leegpompen. / They're pumping the sluice empty.

Het water van het Albertkanaal wordt geloosd in het Netekanaal. / The water from the Albert-channel is being discharged in the Nete-channel.

Met dit als resultaat. / With this as a result.

Ze blijven water lozen. / They keep on dumping water.
Tot de sluisdeuren zich openen. / Until the sluice-gates open up.
En, het bootje kan vertrekken. / And, the ship can continue its journey.

Ik rijd verder. / I drive on.

Het Albertkanaal. / The Albert-channel.
Ik begin aan de terugweg. / I start my way back.

Ik volg de dijk langs het Netekanaal, richting Broechem. / I follow the dyke alongside the Nete-channel in the direction of Broechem.De brug naar Broechem. / The bridge to Broechem.


Het begint al laat te worden.  Ik besluit het Netekanaal te volgen tot Emblem. / It starts to get late.  I decide to follow the Nete-channel to Emblem.

De brug naar Emblem. / The bridge to Emblem.
Een kanoer op het Netekanaal. / A canoeist on the Nete-channel.

De mens zal nooit leren. / Some folks will never learn.

De brug naar Emblem. / The bridge to Emblem.

Ik ben sneller dan verwacht in Emblem en besluit om eens een andere weg uit te proberen. / I'm quicker than expected in Emblem and decide to try out a different route.
Het gemeentehuis van Emblem. / The town hall of Emblem.

De Dorpstraat. / The Dorpstraat.


De Liersesteenweg. / The Liersesteenweg.
Hutveld. / Hutveld.

Het Safi-pad loopt hier. / A crossroads with the Safi-path.

Het Safi-pad.  Van hier is het nog slechts een klein eindje. / The Safi-path.  From here it is just a small distance.

De Lispersesteenweg. / The Lispersesteenweg.

De dijk langs de Nete. / The dyke alongside the Nete.
De Nete. / The Nete.
De Bernardijnenlaan. / The Berardijnenlaan.
De Spuilei. / The Spuilei.