vrijdag 10 augustus 2012

Snelweg der Wolken. / Highway of Clouds.

Gisteren zag m'n indraaide bak er als volgt uit.  Tenminste, vlak na de waterwisseling en nog met de pompen uit. / Yesterday, my tank looked like this.  At least, after the change of water of 50% and with the pumps still off.


Nadien begonnen m'n pompen terug met werken en werd het water terug troebel. / Then, my pumps started worling again and the water became cloudy, once more.Vandaag stond er heel wat op het programma.  Ik moest eerst naar Van Den Broeck om verf te halen om mijn living te schilderen, wilde van de eerste dag van een goed weerperiode profiteren door naar Duffel te gaan, en mocht niet later dan 20.00 u terug in Lier zijn, omwille van m'n maatje dat nog steeds in het hospitaal ligt.  Enfin, een erg gevulde dag, dus...

Today, I had a busy schedule.  I needed to go to Van Den Broeck in order to buy some paint to repaint my living room.  I wanted to profit of the first day of a period of good weather, by making a walk to Duffel.  And, I couldn't return to Lier any later than 20.00 h.  'Cause, my buddy still is in the hospital.  Anyway, I had a busy day to look forward to.Ik begin m'n wandeling in de Predikherenlaan. / I start my walk in the Predikherenlaan.

De hoek van de Predikherenlaan en de Mosdijk. / The corner of the Predikherenlaan and the Mosdijk.

De brug die de Mosdijk verbindt met de Oever. / The bridge, that's located in between the Mosdijk and the Oever.


De Kluizekerk. / The Kluizekerk (= church).

De KunstAcademie van Lier. / The school for arts of Lier.

De Lookstraat. / The Lookstraat.

De hoek van de Lookstraat en de Hazenstraat. / The corner of the Lookstraat and the Hazenstraat.


De Hazenstraat. / The Hazenstraat.


Ik rijd naar de Vesten. / I drive to the Vesten.


De Vesten. / The Vesten.


De Leuvense Poort. / The Leuvense Poort.

De Veemarkt. / The Veemarkt.


De Berlaarsesteenweg. / The Berlaarsesteenweg.De kerk der heilige familie. / The church of the holy family.De brug over het Netekanaal op de Berlaarsesteenweg. / The bridge across the Nete-channel on the Berlaarsesteenweg.


Van den Broeck bouwcenter. / Van den Broeck construction centre.Ik ga shoppen. / I'm going to shop.

Hmm..?  Waar zal ik beginnen..? / Hmm..?  Where will I begin..?

De afdeling electrische schakelaars, misschien..? / The departement of electrical switches, maybe..?

M'n verzameling flexibele buizen moet uitgebreid worden. / My collection of flexible tubes needs to be expanded.

De Styrodur-platen voor het decor zal ik later hier halen... / The Styrodur-plates for the new background, I will get later...

Of, een andere afdeling... / Or, another department...


Zoals de afdeling 'verlengdraden'. / As the department of extension cords.

Tuinslangen.  Op zich zijn dit ook flexibele buizen. / Garden hoses.  As such, they can function as flexible tubes, too.


Ik zal een nieuwe kraan moeten installeren in mijn badkamer om vlot het water te kunnen wisselen in de bakken in mijn bureel. / I will have to install a new faucet in my bathroom to be able to change the water fluently in my tanks that will stand in my bureau.

Of, ik kan mij in nieuwe kleren steken. / Or, I can buy new clothes.

De schabben.  Hiervan moet ik er 1 bestellen en in tweeen laten zagen. / The shelves.  I need to order 1 shelf and let that shelf saw in two pieces.

Ander hout. / Other wood.

Ik zit ondertussen in het magazijn.  Misschien zit Swa wel hier. / I'm in the storage room.  Perhaps, Swa is here.

Na alles met Swa geregeld te hebben (hij komt maandag langs om mijn bestelling te brengen) vertrek ik met drie potjes verf (tulle, eierschaal en een bordeaux). / After having arranged everything with Swa (he delivers my order at home this Monday), I leave with three cans of paint.

Het is druk in de betoncentrale Van den Broeck. / It's busy at the concrete plant of Van Den Broeck.

Maar, ik raak ertussen met m'n rolstoel. / But, I manage to get in between all that traffic with my wheelchair.

Eerst een sigaretje bij het Netekanaal. / First, it's time to smoke a cigaret at the Nete-channel.

Terwijl ik daar sta, vliegt er een 'kogel' voorbij. / While I'm standing there, a 'bullet' flies by.

En, ik vertrek naar Duffel. / And, I leave to Duffel.

Ken je dagen dat je overal blauwe lucht ziet..? / Do you know days, on which you see blue sky everywhere..?

Behalve waar jij rijdt..? / Except where you drive..?

Wel, het is zo'n dag... / It's such a day... 

Welkom op de snelweg der wolken..! / Welcome on the highway of clouds..!


Zo lossen wij in Vlaanderen alle problemen op. / Like this, we solve in Flanders all problems.Laat ons elkaar goed begrijpen.  Ik heb deze foto niet gemaakt. / Let's understand each other well.  I didn't take this picture.  (Sign says: forbidden to enter.)

En, aan de toestand van deze paal kan ik ook niets aan doen. / And, I have nothing to do with the state of this pole.

Hier gaan we, nogmaals. / Here we go, again.

Wolken... /  Clouds...

En, meer wolken... / And, more clouds...

En wolken, nogmaals.  Ik besluit hier te ontbijten. / And clouds, one more time.  I decide to have my breakfast here.

Na m'n ontbijt kijk ik naar boven.  Dat ziet er in elk geval hoopvol uit. / After my breakfast, I look up.  That's more like it...

Ik zit klaar, als de zon verschijnt. / I'm ready when the sun returns.De Dreamer. / The Dreamer.
Ik bereik de sluis van Duffel. / I reach the lock of Duffel.


Daar gaan we weer... / There we go again...Ik bereik Duffel. / I reach Duffel.De Boomgaardstraat. / The Boomgaardstraat.


Cafe 'D' Ouwe Post'. / Pub 'D' Ouwe Post'.


Eenmaal in Duffel loopt het weer mis. / Once arrived in Duffel, the weather turns once more.

De brug op... / Onto the bridge...

Over the Nete. / Across the Nete.


Maar, ditmaal hoef ik niet lang te wachten... / But, this time, I don't to wait so long...


Voor de zon om terug te keren. / For the sun, in order to return.


Het gemeentehuis van Duffel. / The town hall of Duffel.

De hoek van de Kiliaanstraat en de Gemeentestraat.

De Kiliaanstraat. / The Kiliaanstraat.

Een andere hoek van de Kiliaanstraat en de Gemeentestraat. / Another corner of the Kiliaanstraat en de Gemeentestraat.

De Gemeentestraat. / The Gemeentestraat.


Terug op de dijk langs de Nete. / On the other dyke alongside the Nete.


Ik verlaat Duffel. / I leave Duffel.

Een vijver naast de Nete. / A pond next to the Nete.Ik ben terug op de Vesten. / I'm back on the Vesten.

En, neem afscheid van de wolken. / And, say goodbye to the clouds.

De Spuilei. / The Spuilei.Toen ik terugkwam, zag mijn bak er echter zo uit. / When I returned, my tank looked like this.Ik ben dus hoopvol gestemd. / So, all is going well.