woensdag 8 augustus 2012

De Rivieroever Achterwand. / The Riverbank Background.

Ik stond deze middag op met een erg drukke agenda om naar uit te zien.  Ik had namelijk met Jola en Monique afgesproken dat zij vandaag al m'n natuurlijke decorelementen bij de HUBO zouden ophalen, waar ik hen om 17.30 u zou ontmoeten.  Dan zouden zij naar mijn appartement rijden om al af te geven wat niet gedroogd diende te worden, alvorens naar nonkel Guido te gaan, in wiens lege hangar m'n decorelementen te drogen zouden worden gelegd.  Ergens onderweg, wilden ze ook m'n verjaardag alvast vieren.  En, daarnaast ligt Tim nog altijd in het hospitaal, dus moest ik nog een momentje vinden om hem te bezoeken.

When I got up in the early afternoon, I had a very busy schedule to look forward to.  I agreed with Jola and Monique that they would pick up all of the natural decorative elements at HUBO, where I would meet them at 17.30 h.  After having picked up my stuff, they would drive to my appartement to deliver all that doesn't need drying, before they would continue to my uncle Guido, who owns an empty hangar that I could use to dry everything that needed drying.  Somewhere along the way, Jola en Monique wanted to celibrate my upcoming birthday.  Besides that, Tim is still in the hospital and I needed to find a moment to visit him.Eerst moest ik langs Tim.  Ik vertrok onder zo'n hemel. / First, I needed to go to Tim.  I left my home under such a sky.

De Spuilei. / The Spuilei.


De Vesten. / The Vesten.


Ik wurm mij voorbij deze hindernis aan de ingang van het Heilig Hartziekenhuis. / I drive passed this obstacle, at the entry of the Heilig Hartziekenhuis.

In het hospitaal, onderweg naar de cafetaria. / In the hospital, along the way to the cafetaria.

De nieuwe cafetaria van het Heilig Hartziekenhuis. / The new cafetaria of the Heilig Hartziekenhuis.

M'n maatje, Tim. / My buddy, Tim.

Yvette en ik. / Yvette and me.

Na een anderhalf uurtje vertrek ik.  De Mechelsestraat. / After one hour and a half I leave.  The Mechelsestraat.
De Antwerpsesteenweg. / The Antwerpsesteenweg.

Maar, die wordt onderbroken door het station van Lier.  Gelukkig zijn de sporen ondertunneld. / But, that gets interupted by the station of Lier.  Fortunately, there's a tunnel under the different tracks.

Tunneltje in... / Into the tunnel...

En, tunneltje uit... / And, out of the tunnel...

De Antwerpsesteenweg. / The Antwerpsesteenweg.
Het fietspad waar ik over moet. / The Bicycle path, where I need to drive.

Een eerste rond punt. / A first roundabout.

En, een tweede. / And, a second one.
Maar zelfs dat biedt geen soelaas. / However, that doesn't help.

Cafe 'De Kroon'. / Pub 'De Kroon'.

Een warme bakker. / A bakery.
Ik steek de Ring van Lier over. / I cross the Ring of Lier.
Altijd maar verder op de Antwerpsesteenweg. / Always farther on the Antwerpsesteenweg.
Tot ik er ben.  De HUBO.  Ik naar binnen. / Until I arrive at the HUBO.  I enter.
M'n karretje als ik de winkel verlaat. / My shopping cart, when I leave the shop.
Minus deze produkten, natuurlijk. / Minus these items, of course.


Goed, ik was afgesproken met Jola en Monique om hier m'n spullen te komen ophalen.  Monique was als eerste aanwezig.

Alright, I was waiting on Jola and Monique to pick up my stuff.  Monique was the first one present.


Monique begint met haar koffer vol te laden. / Monique starts to fill het trunk.

Maar, die zit snel vol.  Terwijl mijn karretje ook nog vol ligt.  Er wordt naar oplossingen gezocht. / However, that's soon filled.  While there's still plenty on my shopping cart.  They're looking for solutions.

Er wordt overleg gepleegd. / They're deliberating.
Ze kijken naar mij.  Alsof ik kan toveren. / They're looking at me.  As if I could perform miracles.

Er wordt een strategie afgesproken. / They're agreeing over a strategy.
Alles gaat goed.  Tot Monique de slappe lach krijgt. / Everything is going alright.  Until Monique gets the giggles.


Pas dan komt onze redding: Jola. / Only then arrives our salvation: Jola.

Nu naar mijn appartement.  De Antwerpsesteenweg in omgekeerde richting. / Now, to my appartment. The Antwerpsesteenweg in reverse.
Wie bespiedt wie? / Who spies on who?

The lady in red.
De Vesten. / The Vesten.

De Lispersestraat. / The Lispersestraat.
M'n hulptroepen staan te wachten, als ik thuiskom. / My auxiliary troops are waiting on me, when I arrive home.

Ze overleggen. / They deliberate.
En, schieten in actie. / And, start to unload the cars.

Jola en Monique, met gevulde handen, onderweg naar mijn appartement. / Jola and Monique, with hands filled, on the way to my appartment.
Ze zijn nog aan het lachen, als ze terugkeren. / They're still laughing, when they return.
Even later is Jola's wagen aan de beurt. / Soon, it's time for Jola's car.
Monique is duidelijk blij dat ze kan helpen. / Monique obviously is glad that she's able to help.

Even later zijn alle gedroogde decorelementen afgeleverd. / Soon, all of the dry materials are delivered.

We betreden mijn woning. / We enter my appartment.

Waar alles wordt opgestapeld. / Where everything is piled.
Dan worden de handen gewassen. / Only then, they wash their hands.
En, afgedroogd. / And, dried.

We vieren m'n verjaardag. / We celibrate my upcoming birthday.
Dan vertrekken m'n hulptroepen. / Then, my auxiliary troops are leaving.

Nadat ze 2 zakken stenen inladen, die ik nog liggen had. / After they load up 2 bags of rocks, which I had for them.


Dan vertrekken Monique en Jola. / Then, Monique and Jola leave.


The end.


Wat heb ik nu allemaal gekocht?
- Houtjes om een vuur aan te krijgen (3 zakken).
- Gele stro (1 zak).
- Groene stro (1 zak).
- Houtskool dat eruit ziet als cokes (2 zakken).
- Cacaodoppen (2 zakken).
- Natuurlijke mulch (2 zakken).
- Natuurlijke boomschors (3 maten; 4 zakken).
- Potgrond (3 zakken).
- Natuurlijke blonde turf (1 zak van 100 liter).
- Steentjes (3 zakken)

Wat had ik nog liggen?
- Wijnranken (3 zakken).
- Houtskool (1 zak).
- Natuurlijke gewone turf (5 zakken).
- Amphoren (lang model, 2 stuks).

Behalve dit, zullen we in herfst nog bladeren gaan rapen om te drogen en ook in het volgende decor op te nemen.

Van deze decorelementen zal de overgrote meerderheid gebruikt worden in het volgende decor: the Riverbank Background.


What did I buy?
- Wood to start a fire (3 bags).
- Yellow straw (1 bag).
- Green straw (1 bag).
- Charcoal that looks like cokes (2 bags).
- Cocoa shells (2 bags).
- Natural mulch (2 bags)
- Natural bask (3 sizes; 4 bags).
- Compost (3 bags).
- Natural blond peat (1 bag of 100 litre).
- Small rocks (3 bags).

What do I still have?
- Vines (3 bags).
- Charcoal (1 bag).
- Natural regular peat (5 bags).
- Amfora (long model, 2 pieces).

Except that, this autumn we will collect leaves from trees, dry them and use them in the next background.

The vast majority of these decorative elements will be used in the next background, the Riverbank Background.Ondertussen draait mijn aquarium met het vorige decor. / In the meantime, my aquarium works with the previous background in it.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten