dinsdag 14 augustus 2012

Herinrichting Appartement. / Re-Decoration of my Appartment.


Omdat ik in de toekomst van plan ben om 5 vrij grote aquaria te integreren in m'n appartement, moest ik m'n interieur dringend herdenken.  Er moest beslist worden welke meubels ik zou overhouden en welke weg mochten.  Daarnaast werd de beslissing genomen om mijn appartement te herschilderen, liever nu dan tegen dat het hier vol bakken staat.  De hele operatie (herinrichten van het appartement, aankoop van de bakken en decors aanmaken voor de aquaria) zal zo'n 3 jaar in beslag nemen.

Because I intend to integrate 5 rather large aquariums in my appartment, I needed urgently to rethink my interior.  I needed to decide which pieces of furniture I wanted to keep and which not.  Besides that, I decided to repaint my appartment, rather now then later, when the 5 tanks have arrived.  The whole operation (redocrating my appartement, the purchase of the tanks and the construction of the background for each aquarium) will take about 3 years.

Dus, eerst moest ik een plannetje hebben van mijn living en mijn bureel, waar de bakken zullen komen te staan.

So, first I needed to make a map of my living and my bureau, where the tanks will stand.
Ziezo.  Dit wordt m'n bureel als alles af is.  De blok die buiten de deur staat, uiterst rechts vooraan, ben ik met m'n rolstoel.

De grote blok die rechts staat, wordt mijn 270x70x80-cm bak.

In het midden achteraan komt mijn bureau te staan.

De eerste blok die je ziet aan de linkermuur, is mijn 230x70x80-cm bak.

Erachter staat een kast, die de kast zal worden waar ik mijn aquariumgerief in kwijt kan.


My bureau will look like this, when everything is done.  The block that stands outside the room, in front of the door, on the extreme right of the picture, is me with my wheelchair.

The big block, that stands in the room to the right, is my 270x70x80-cm tank.

In the middle will be my desk.

The first block that you see on the left-wall, is my 230x70x80-cm tank.

Behind it is a closet located, that I'm going to use to put all my stuff conceirning aquariums.


Dezelfde foto uit een andere hoek. / The same picture from another angle.
M'n living zal er zo uitzien.

De blok rechts vooraan, ben ik weer met m'n rolstoel.

De blok links naast mij is de 250x70x80-cm bak.

Rechts van mij komen er kastjes te staan.

De grote blok tegenover mij wordt de 335x70x80-cm aquarium.

Links van de grote blok staan kastjes.

Tegen de muur links van mij staat de 200x65x80-cm aquarium.


My living will look like that.

The block, in front to the right, is me again with my wheelchair.

The block next to me will be my 250x70x80-cm aquarium.

To my right, there are standing some closets.

The large block, facing me, is the 335x70x80-cm tank.

To its left, there are closets standing.

To my left, against the wall, is my 200x70x80-cm aquarium.


Dezelfde foto uit een andere hoek. / The same picture from another angle.Hoever staan we nu?  Wel, binnen 2 dagen wordt mijn living geschilderd.  Op het moment, ziet mijn living er zo uit:

Mijn nieuw bak, die aan het indraaien is. / My new tank that's recently been installed.


Voor de rest, kale muren. / For the rest, only walls.

Maar, we hebben de juiste kleurencombinatie nog niet gevonden. / However, we haven't found the right combination of colours, yet.

Dit waren de kleuren die ik gekocht had. / These are the colours that I've bought.


De bordeaux-kleur is echter te donker bevonden. / However, that burgundy is too dark to be good.


Dus, morgen op zoek naar de correcte kleurencombinatie...

So, tomorrow I will search for the right combination of colours...


Om te eindigen deze 4 foto's van een bewolkte zonsondergang boven Lier. / To end these 4 pictures of a clouded sunset at Lier.