zondag 26 augustus 2012

Mijn Appartement e.a. Prullaria. / My Appartment a.o. Trumpery.

Gisteren was een dag die met horten en stoten verliep.  Ik was namelijk van plan om nog een paar extra-schabben tegen de muur te plaatsen.  Maar, Tim was vergeten Eddy hiervan op de hoogte te brengen...

Yesterday was day which started rather difficult.  I was intending to hang a few extra-shelves against the wall.  But, Tim was forgotten to tell Eddy...
 
 
 

Dus, eerst moest er boor gekocht worden om te kunnen boren.  Aan de rechterzijde zien jullie de doos ervan, opengeslagen. / So, first, I went to the shop to buy a drill.  To the right side you can all find the box for it.
 

Eddy aan het werk, voor eventjes toch... / Eddy working, for a bit at least...
 

Dan een pijnlijke vaststelling.  We komen pluggen en vijzen tekort.  Ik dus terug naar de winkel. / Then, an embarrassing moment.  We find out that we lack plugs and screws.  So, I go again to the shop.
 

Als ik terug ben, kan Eddy eindelijk beginnen. / When I'm back, Eddy can finally start.

 
 

Met m'n nieuwe 'rikketik', bijvoorbeeld, waarvan de doos geopend op m'n bureau staat. / With my new 'rikketik', for instance, for which the box on my desk is opened.

 
Het resultaat mag er toch zijn. / The result is fine, however.

 

 
Voor de rest is m'n living geschilderd.  Hier zien jullie de resultaten.

For the rest, my living is painted.  Here are the results.

 
Dit is het uitzicht dat je nu hebt, als je bij mij binnenkomt. / This is the view, when you enter my place.

 
De rechtermuur. / The right-wall.

 
De rechtermuur en de voormuur. / The right-wall end the front-wall.

 
De rechtermuur en de achtermuur. / The right-wall and the back-wall.

 
De achtermuur. / The back-wall.

 
De linkernuur. / The left-wall.

 
De voormuur. / The front-wall.

  
M'n keukentje. / My small kitchen.

 

M'n bak staat er ondertussen zo voor. / In the meantime, my aquarium has evolved.

 

 

 

 

Eerste vaststelling: de Echonidorussen hebben de trip vanuit Nederland goed weten te doorstaan.  De Anubiassen niet.  Deze laatste zullen dan ook vervangen worden.

First conclusion: the Echinodorus plants have survived the trip from the Netherlands.  The Anubias plants are not so fortunate en will be replaced.


Tweede vaststelling: inderdaad er zitten enkele sporen van schimmel in mij bak.  Het is niet veel, het groeit (tot hiertoe) niet uit maar het zit in de weg en gaat er dus uit moeten.  Eventueel met een waterconditioner die ze gebruiken bij waterbedden.  Maandag heb ik afgesproken met Eric.  Zien wat er dan uit de bus komt.

Second conclusion: The are indeed signs of mold in my tank.  It isn't much, it isn't growing (so far), bit it is there and it has to leave.  Perhaps, I'll use a conditioner of water like they use in water beds.  I've agreed with Efric that he drops by on monday.  We'll see what comes out of that meeting.


Derde vaststelling: na hier langer dan 8 maanden gestaan te hebben, ziet m'n aquarium er niet uit en moet dringend gekuist worden.  Opnieuw: maandag zal dit gebeuren.

Third conclusion: after standing here for longer than 8 months, my aquarium really needs a thorough cleanup.


Vierde vaststelling: er is sprake van enige algvorming .  Is 840 echt wel nodig?  Kun je niet met enkel 830 werken?  M'n lampen moeten trouwens vervangen worden.

Fourth conclusion: There are some algae.  Is 840 really necessary?  Can't you work with 830 alone?  My lamps need to be replaced, anyway...


Conclusie: we zijn er nog niet helemaal, met deze bak.  Maar, ik ben ervan overtuigd dat we er weldra zullen geraken... 

Final conclusion: We're not there, yet, with this tank.  But, I'm convinced we will reach that point in the nearby future.