maandag 13 mei 2013

Tweede Definitieve Eindresultaat. / Second Definitive Result.


Ook vandaag ben ik gaan wandelen... / I went for a walk today, too...


Niet dat het veel zin had, overigens... / Not that it had any point, by the way...


Reden, dezelfde bewolking (Juist!  Andere bewolking!). / Reason: the same clouds (Right!  Other clouds!).


Het licht aan de horizon is hoopgevend.  Maar, de hele dag de zon niet gezien... / The light on the horizon gives hope.  However, I haven't seen the sun today...


Goed, thuis wacht deze plaat op me. / Alright, at home this plate is waiting for me.


En, de epoxy. / And, the epoxy.


Zo ziet 200 gram epoxy eruit. / 200 gram of epoxy looks like that.


Het resultaat. / The result.