zondag 1 juli 2012

De Verfspuit. / The Spray-Gun.

Vandaag was het schitterend weer.  Dus, voor het werk, ben ik een wandelingetje gaan maken in het natuurpark van Lier.  Een paar sfeerbeelden. / Today, it was splendid weather.  So, before working, I made a walk in the nature-reserve in Lier.  A few pictures.

De Vesten. / The Vesten.


Het Spuihuis van Lier (XVIe eeuw). / The Spuihuis of Lier (XVIe century).


Het natuurpark. / The nature-reserve.
Het Netekanaal. / The Nete-channel.
Bij deze vergat ik natuurlijk niet wat er me nog te wachten stond. / I didn't forget what was waiting on me.

Ik begin het verslag van vandaag met de installatie van onze linkerhoek aan de rechterzijde van onze mal.  Ik vind het een geslaagde hoek en ben er best tevreden mee. / I start the report of today with the installation of our left-corner on the right-side of our mould.  I think it's alright and am quite happy with the result.Dan ga ik verfspuiten.  Daarvoor heb ik nodig: / Next, I'm going to use the spray-gun.  For doing that, I need:

1. Kleurtjes. / 1. Colours.

De algkleuren heb ik alvast opzij laten zetten voor morgen. / The colours for spaying algae, tomorrow.

2. Een verfpistool en onderdelen. / 2. A spray-gun, plus its parts.


3. Our babe.

Het resultaat na de eerste laag bordeaux. / The result after the first layer of bordeaux.

Die noopte me tot ingrijpen met donker bordeaux. / I interviened with dark-bordeaux.


Het resultaat na licht bordeaux. / The result after light-bordeaux.

Het eindresultaat, met de kleuren bijna droog.  Hier worden morgen algen over gespoten. / The end-result, with the colours almost dry.  I'll use the spray-gun tomorrow, to paint algae.

Een overzichtsfoto van de werktafel. / Our table.