vrijdag 13 juli 2012

De 151e Fotoreportage. / The 151st Report.

Goed, dit is de 151ste fotoreportage van dit decor en ook meteen de laatste volwaardige reportage die ik aan de bouw van dit decor zal wijden. / Alright, this is the 151st report of the construction of our background and, at the same time, almost the last report.

Het decor is nog niet af, maar wel zo goed als. / The background is not finished yet, but it's nearing the end.

We hadden een namiddag-sessie en ik heb er laat in de avond nog een bij gedaan.  Laten we beginnen met de namiddag-sessie. / We worked together in the afternoon and in the evening I worked on.

Voila, onze boom is bedolven onder de turf.  Eronder zit natuurlijk een laag epoxy. / This is our artificial tree, burried under peat.  Underneath the peat, there's a layer of epoxy, of course.Tim en Ayla zijn komen helpen door een tweede laag epoxy te zetten over dit plaatje. / Tim and Ayla coated this plate with a second layer of epoxy.
Terwijl dat ligt te drogen, ben ik blij u ons decor voor te stellen, voor zover het af is. / While that is drying, I will present you with our background, for as far as it's finished.

De avondsessie. / Working in the evening.

Het werk, zoals het ligt te wachten op me. / The work.


En, de voorzijde van m'n plaatje is gedroogd.  Nu nog de achterkant van twee lagen epoxy voorzien. / And, the front of my plate is dry.  Now I'll put two layers of epoxy on the backside.

Dit is het volume verharder dat ik nog heb.  Niet om over naar huis te schrijven, wel? / This is all of component B (epoxy) that I still have.  Not much, is it?

Ik begin eraan.  Na 160 gram epoxy is dit het resultaat. / I start.  This is the result after 160 gr of epoxy.Om de boom op de daarvoor aangewezen plek in het decor op te nemen, moet er enorm veel turf op.  Vandaar is mijn verbruik van epoxy zo hoog en mijn vooruitgang zo gering. / Regarding the place of this tree in the background, there needs to be a lot of peat over it.  That's why my progress is so small and I use a lot of epoxy to reach it.

Maar, ik geef niet op.  Nog een portie van 160 gram gaat eraan, nadat ik een break nam, natuurlijk. / But, I don't give up.  I use another 160 gr of epoxy.  After I took a break, of course.

Na de tweede laag epoxy op de onderkant van m'n plaatje, is het af.  Wat mij betreft toch... / After the second layer of epoxy, the plate is finished, according to me...

En, ik raak verder met onze boom. / And, I continue with our tree.Maar het werk is nog niet gedaan. / However, the work isn't done yet.


Dus, een derde portie epoxy van 160 gram.  Maar, daarmee moet het lukken.  Want, dit is al de verharder die er rest. / So, a third portion of 160 gr of epoxy is needed.  But, that has to do it.  'Cause, this is all of component B that's still left.

En, het lukt nog ook. / And, it proofs to be enough.

Nu is alles gedaan, op de wortels van onze boom na.  Maar, die zijn we van plan te bedekken met turfbrij (indien mogelijk) en daarvoor heb ik niet genoeg epoxy.  Mogen is het zondag, dus de fabriek is dicht.  Maandag echter ga ik om epoxy (5 kilo).  Er zit in het totaal al zo'n 10 kilo epoxy in dit decor. / Now, everything is done, except the roots of our tree.  However, I'm planning to coat them with porridge of peat (if possible) and I don't have enough of epoxy to coat them.  Tomorrow it is Sunday.  So, Vosschemie is closed.  But Monday I'll get new epoxy.  Now, there's more than 10 kilo of epoxy in the entire background.