donderdag 19 juli 2012

Mijn Makker, Erik. / My Buddy, Erik.

Vandaag is Erik langsgekomen.  Wat is er gebeurd en welke afspraken zijn er gemaakt? / Today Erik came by.  What is done and what's agreed?

Zo ziet de bovenkant van mijn aquarium er nu uit.  De lampen hangen in hun houders. / The top of my aquarium now looks like this.  With the lights hanging in their holders.

De elektriciteitsvoorziening ligt ditmaal binnen mijn bereik. / This time, the electrical wires are within reach.

Je ziet het misschien niet, maar er ligt geen stofje meer in m'n aquarium. / Maybe you don't see it, but my aquarium is clean.

Er is afgesproken dat vrijdag Erik de pompjes op deze buisjes zet. / There's agreed that Erik will connect pumps on these pipes.

En, er is afgesproken dat Erik m'n systeem om water te verversen zal installeren.  Ik ga naar onze winkel gaan, op zoek naar zwarte buizen. / And, there's agreed that Erik will install my system to change the water in my aquarium.

Tuinslang heb ik genoeg in huis. / I have enough of garden hose.

M'n systeem om water te verversen.  De tuinslang, die jullie zien, loopt naar m'n watersteen. / My system to change water in my aquarium.  That garden hose goes to my sink.

Die loopt dus tot hier.  Noteer het handige tussenstuk op m'n kraan, om de darm op te klikken of eraf te halen. / The tube lays here.  Note the very practical connection on my faucet, to connect or disconnect the garden hose.

De voorkant van het Gardena-systeem.  Een tuinslang zit erop.  Die leidde naar m'n Tanga-bak (die helaas buiten moest omwille van de stabiliteitsexpert) en dient nu te verdwijnen. / The front of the Gardena-system.  One garden hose is clicked on it.  That hose went to my Tanganyika-tank (which needed to be out of the house, according to the stability-expert) and now needs to go.

Er werd ook besloten om het stuk hout te vervangen door een ander, kleiner stuk.  Ziezo, dat was het.  Vrijdag wordt het decor in de bak geplakt. / My buddy and I decided too to replace the piece of wood by a smaller one.