woensdag 25 juli 2012

Nikon CoolPix S2600. / Nikon CoolPix S2600.

Vanmorgen afscheid genomen van m'n Pentax.  Reden: er zit een stofje tussen de lens en het negatief en dat valt daar niet weg te krijgen. / This morning I've said goodbye to my Pentax.  Reason: there's some dust in between the lens and the negative and nobody is able to it get out of there.

Dit is zijn vervanger.  Een Nikon CoolPix S 2600.  Veel goedkoper maken ze geen fototoestellen.  En, hij is zeer handig in gebruik.  Nu maar hopen dat de foto's iets of wat meevallen. / This is the replacement. A Nikon CoolPix S2600.  They don't sell cameras any cheaper.  And, it's a practical camera, very easy to use.  I hope that the pictures will turn out alright.


Voor de rest heb ik mijn bak gevuld.  En, al een waterverversing van 100% doorgevoerd. / For the rest, I've filled my tank.  And, already did a water-change of 100%.

Natuurlijk moest ik improviseren.  Er zat een knik in de tuinslang en zo heb ik dat opgelost. / Of course, I needed to improvise.  There was a kink in the garden hose and I've solved it like this.

Ik trek de bak dus leeg. / I empty my tank.

Met deze pomp. / By this pump.

Het water loopt in m'n watersteen. / The water flows in my sink.

Als de bak bijna leeg is... / When the tank is almost empty...

Vul ik hem opnieuw via dezelfde pomp... / I fill the tank through the same pump...


Tot de bak opnieuw gevuld is. / Until my aquarium is filled again.

Erik zal nog werk hebben voordat ie op reis kan.  Ten eerste is er mijn watertoevoer die vervangen moet worden.  Ten tweede moet er een nieuwe pomp in mijn linkerfilter (want deze werkt niet). / Erik will have to work, before he can go on his journey.  First, he has to change my system for doing water-changes.  Secondly, he needs to buy me a new pump for my left filter (because the one I have, doesn't work).

En ten derde zal er iets moeten gebeuren aan mijn pompuitgangen.  Want met de uitgangen op de hoogte dat ze nu zijn, waant een mens zich onderaan de Niagara-falls. / And, thirdly, there will have to be something done about the exits of my pumps.  'Cause, with the exits on the height they are right now, a person starts to think that he is at the Niagara-falls.

Ik had verwacht om verschillende kleuren terug te zien, als het decor eenmaal onder water stond.  Maar, ik had niet verwacht dat zo duidelijk aanwezig zouden zijn... / I expected some colours to return, once the background stood under water.  However I didn't expect to see colours as brighly as this.