vrijdag 20 juli 2012

'Tour de Commerce' / 'Tour de Commerce'

Vandaag een 'tour de commerce' gedaan.  Ik ben langs Van den Broeck gegaan (= m'n bouwwinkel), de AVA en de AS-adventure.  En daar heb ik gekocht: / Today I've done a 'tour de commerce'.  I went to different shops (Van den Broeck, the AVA and AS-adventure.  And, there I've bought:


1. een GPS / 1. a GPS

2. Plastieken potjes om epoxy in te maken, allumium bakjes om m'n brij en schilderbare tegellijm in te maken, en plastieken riempjes om elektrische draden mee samen te binden. / Plastic cups to make small portions of epoxy, allumium trays to make my mush (epoxy + natural products) and paintable adhesive for tiles, and plastic straps to bind electrical wires together.


3. Een grijze PVC-buis, in twee delen gezaagd, die dient als ondersteuning voor de tuinslang die ik gebruik voor de waterverversingen. / A grey PVC-pipe, sawn in two pieces, that will serve to support the garden hose that I use for water-changes.


Ik ben daarna langs HUBO gereden en was verbaasd over wat ik allemaal kan (en ga) gebruiken als natuurlijke elementen in mijn volgend decor, als daar zijn: / After that, I went to HUBO and was amazed by what they had and I can (and will) use as natural elements in my next background.


Gedroogd: / Dried:

- Hout om barbecues aan te krijgen / Wood to start a barbecue
- Stukjes druivelaar / Pieces of vine.
- Cacaodoppen / Cocoa shells
- Zwarte steenschilfers / Black stone flakes
- Gras om in konijnenhokken te leggen / Grass to lay in rabbit hutches


Te drogen: / To dry:

- Mulch / Mulch
- Onbewerkte sierschors in drie formaten / Ornamental bark in three sizes.
- Cocopeat / Cocopeat
- Blonde turf / Blonde peat
- Gewone turf (heb ik reeds) / Regular peat (is already in my possesion).
- Zwarte (zo goed als) potgrond / Black (as good as) compost.


En, er waren nog dingen die mensen in hun tuin gebruiken en die eigenlijk perfect zijn om in een decor op te nemen.  En aangezien ik de toestemming heb gekregen om ook dit jaar het leeg magazijn van mijn neven te gebruiken, wordt het misschien tijd om de plaats eens op te meten om te zien hoeveel ik tegelijkertijd kan laten drogen.  In ieder geval, als het weer opklaart, staan er mij nog een aantal ritjes naar de HUBO te wachten. / And, this wasn't all.  I've seen materials which people use in their garden and which are actually perfect to integrate in a background.  And, since I've received the permission to use the empty warehouse of my nephews again this year, it might be time to measure the place and calculate how much I can dry in a single time.  Anyway, if the weather changes, there await me a lot of trips to HUBO.


Ik sluit af met een fotootje dat ik vandaag getrokken heb. / I close with a picture I've taken today.