woensdag 25 juli 2012

Een Mededeling. / An Announcement.

Vanaf heden wijzig ik mijn werkmethode.  Waar vroeger voor elke aquarium een afzonderlijke blog voorzien was, zal ik vanaf nu al mijn aquariums behandelen in deze blog.  Elke aquarium zal zijn tag krijgen zodat de reportages toch samen te zien zijn, mocht er een van je interesseren.

From this day forward, I will changte my work method.  I planned to use a different blog for each aquarium, but from now on I will talk about all my aquariums (the one I have and those to come) in this blog.  Every aquarium will have its own tag.  So, should you be interested in one of them, you still can view the reportages all together.

Bovendien heb ik besloten om voortaan ook mijn wandelingen rond Lier hier te publiceren.  Het is onbegonnen werk om de wandelingen die ik reeds gemaakt heb, gedurende verleden jaar of dit voorjaar, allemaal naar hier over te zetten.  Dat zal ik dan ook niet doen.  Maar, ik zal mijn beste foto's verzamelen en hier publiceren.

Furthermore, I've decided to publish my walks around Lier here, too.  It is too much work for me to copy all the walks that I've done, during last year or this spring, to this blog.  And, I won't do it.  But, what I will do, is to collect my best pictures and publish them here.

Daarnaast zullen ook enkele uiterlijke aspecten van deze blog wijzigen.  Met name de titel van de blog zal veranderen, de gadgets naast de reportages, het gehanteerde lettertype, enzovoorts.  Dus, wanneer je iets ziet dat niet 100 % in orde lijkt, gedenk dan dat deze blog 'in restauro' is.

Also, some features of this blog will change.  As there are: the titel, the gadgets besides the entries of this blog, the font and so on.  So, when you notice something that doesn't seem to be okay, remember that this blog is 'in restauro'.