zondag 29 juli 2012

Lier - Duffel - Lint - Hove - Lier.

Op 1 juli, dit jaar, liep ik een eerste marathon over het grondgebied van 4 gemeenten.  Hoewel ik hem niet heb uitgelopen, weet ik ondertussen wel dat mijn batterij deze afstand kan trekken.  Niettegenstaande dat feit, vraag ik me toch af waar de 14 extra ampere heen zijn, waar ik op gerekend had toen ik een 74 ampre batterij bestelde.  Want tot hiertoe gaat deze batterij bijna net zo lang mee als m'n vorige batterij, wat uiteindelijk slechts een 60 ampere batterij was.

On the first of July, I planned to run a marathon over the territories of 4 municipalities.  Although I didn't finish this marathon, I know in the meantime, that my battery is strong enough to ride the distance.  Notwithstanding that fact, I wonder where the 14 extra ampere have gone to, where I counted on when I ordered this battery.  Because, so far, this battery lasts not exactly as long as my previous one.  And, I had a 60 ampere battery.


Naar Duffel. / To Duffel.

Ik vertrek aan de Vesten. / I depart at the Vesten.


De Vesten. / The Vesten.


Hier verlaat ik de Vesten. / Here, I leave the Vesten.
Onderweg, naar de brug over de Nete. / Along the way towards the bridge over the Nete.

Ik steek de Nete over. / I cross the Nete.

Onderweg, naar Dries van Noten. / Along the way, towards Dries van Noten.

Ik volg de Nete. / I follow the Nete.


De Oude Melkfabriek op de andere oever. / The old dairy factory on the other side of the Nete.


Als fotograaf moet je het licht zoeken waar het is. / As photographer, you need to search for the light where it is.

Het huis van Dries van Noten. / The home of Dries van Noten.

Ik blijf de Nete volgen. / I'm still following the Nete.

Een vijver naast de Nete. / A pond next to the Nete.

Even verderop verlaat ik de Nete. / A bit farther, I leave the Nete.
De Mechelsesteenweg. / The Mechelsesteenweg.
Ik moet naar punt 27. / I need to go to point 27.

Hoog-Lachenen. / Hoog-Lachenen.


De Bouwenstraat.  Ik kom aan in Lint. / The Bouwenstraat.  I arrive in Lint.
Er is een kerkhof gelegen in de Bouwensttraat. / There is a cemetery located in the Bouwenstraat.
Ik verlaat het kerkhof. / I leave the cemetery.
Voor de rest heb ik ongeluk.  De Bouwenstraat ligt er gedeeltelijk opgebroken bij. / For the the rest, I'm not so lucky.  The Bouwenstraat is partially broken up.

Ik haal opgelucht adem als dat gedeelte achter me ligt. / I sigh from relief, when I have that part behind me.
De Liersesteenweg. / The Liersesteenweg.
De Zevenhuizenstraat. / The Zevenhuizenstraat.


De Luitersheide. / The Luitersheide.

Het fietspad Lier - Lint.  Ik volg het een tijdje in de richting van Lint. / The bicycle path Lier - Lint.  I follow it a little while in the direction of Lint.

De Statiestrraat te Lint. / The Statiestraat in Lint.

De Lintsesteenweg te Hove. / The Lintsesteenweg in Hove.

De Boshoekstraat. / The Boshoekstraat.

De Bergstraat. / The Bergstraat.


De Boshoek. / The Boshoek.


De Lauwerijkstraat. / De Lauwerijkstraat.De Vinkenstraat. / The Vinkenstraat.


Ik bereik het fietspad Lier - Lint opnieuw en volg het deze keer in de richting van Lier. / I reach the bicycle path Lier - Lint again and follow it, this time, in the direction of Lier.

Langs het fietspad Lier - Lint. / Alongside the bicycle path Lier - Lint.
De Tuinweg. / The Tuinweg.Nog een kort eindje fietspad... / Still a short end over the bicycle path...

En ik ben terug in Lier... / And, I'm back in Lier...
Het Leopoldplein. / The Leopoldplein.
Het station van Lier. / The station of Lier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten